Dutch Birding: ID-Corner http://www.dutchbirding.nl/news.php?n_type=23 DB-online rubriek nl-nl Dutch Birding Associotion 2024-05-25T20:26:16+01:00 Albert van den Ende DB-online DNA-analyse bevestigt nieuwe Siberische Braamsluipers http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=920 De afgelopen periode zijn weer enkele resultaten bekend geworden van de analyse van mitochondriaal DNA (mtDNA) van braamsluipers Sylvia curruca/althaea die in najaar en winter van 2013/14 in Nederland verbleven. http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=920 Vangst van een Siberische Braamsluiper in Bloemendaal op 17 en 20 oktober 2012 - achtergronden en hints voor herkenning http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=768 Een voorlopige samenvatting van de thans beschikbare informatie over herkenning van Centraal-Aziatische braamsluipertaxa. http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=768 Struikrietzanger in Meijendel - uitleg handkenmerken en hints voor in het veld http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=748 Op 11 augustus 2012 ving VRS Meijendel de eerste Struikrietzanger voor Zuid-Holland. Een bespreking over de determinatie van karekieten in de hand en de gevangen vogel in het bijzonder. http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=748 Determinatie en verspreiding van Westelijke Vale Spotvogel in Spanje http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=585 Vogelaars gaan naar het Iberisch schiereiland voor karakteristieke soorten zoals Grote Trap, Spaanse Keizerarend of Dupont’s Leeuwerik. Een klein zangertje dat verder niet in Europa voorkomt wordt nog wel eens vergeten: de Westelijke Vale Spotvogel. http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=585