Dutch Birding: Klauwierenjaar 2012 http://www.dutchbirding.nl/news.php?n_type=26 DB-online rubriek nl-nl Dutch Birding Associotion 2023-09-22T16:51:59+01:00 Albert van den Ende DB-online Langstaartklauwieren in Europa http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=774 In deze reeks nu aandacht voor een zeer zeldzame Aziatische dwaalgast die sinds kort ook op de Nederlandse lijst prijkt. http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=774 Steppeklapeksters in Nederland http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=765 De tweede Steppeklapekster voor Nederland is net ontdekt op Texel. In het kader van de rubriek 'Jaar van de Klauwieren' de hoogste tijd voor een soortbespreking! http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=765 Bruine Klauwieren in Europa http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=760 In het kader van het Jaar van de Klauwieren worden ook de potentiële 'nieuwe' soorten voor Nederland besproken, te beginnen met de Bruine Klauwier. http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=760 Daurische Klauwieren in Nederland http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=757 Als vervolg op de laatste bijdrage in deze reeks, dit keer een klauwier die nauw verwant is aan de vorige: de Daurische Klauwier. http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=757 Turkestaanse Klauwieren in Nederland http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=754 In het kader van het Jaar van de Klauwieren deze keer een bespreking van een in ons land zeer zeldzame soort: de Turkestaanse Klauwier http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=754 Kleine Klapeksters in Nederland http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=735 In het kader van het Jaar van de Klauwieren zullen alle zeldzame klauwieren van de Nederlandse Lijst en de potentiële 'nieuwe' soorten voor Nederland, worden besproken. http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=735 Roodkopklauwieren in Nederland http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=733 In het kader van het Jaar van de Klauwieren zullen alle zeldzame klauwieren van de Nederlandse Lijst en de potentiële 'nieuwe' soorten voor Nederland, worden besproken. http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=733 2012, het jaar van de klauwieren http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=726 2012 is door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren. http://www.dutchbirding.nl/news.php?id=726