Kies Nederlands Switch to English
Rose-coloured Starling
Siberian Rubythroat
Hoogwoud


Even geduld...

Dutch Birding volume 25 (2003) no 1

2003-1

Witkopgors in Italië: status en verspreiding

In december 1995 en januari 1996 werd een winterpopulatie van Witkopgorzen Emberiza leucocephalos ontdekt op drie plaatsen aan de kust van Toscane, Italië. Sindsdien werd de soort jaarlijks langs de Toscaanse kust en ook in andere delen van noordelijk Italië waargenomen. De soort wordt nu beschouwd als een zeldzame maar regelmatige doortrekker en wintergast in Italië en historische gegevens suggereren dat dit vroeger ook zo was. Tot nu toe is de soort in 12 van de 20 Italiaanse regio's vastgesteld en voor elk van die regio's worden status en verspreiding behandeld. De meeste waarnemingen komen van Friuli-Venezia Giulia, Toscane en Veneto en dateren voornamelijk van de tweede helft van oktober tot de eerste helft van maart. Mogelijke trekroutes, habitatkeuze en gedrag worden besproken alsmede verenkleed en biometrie. Van de 110 in Toscane bestudeerde exemplaren was er (slechts) één die enige kenmerken van een hybride met Geelgors E citrinella vertoonde.

Daniele Occhiato, Via dell'Argingrosso 139/7B, 50142 Firenze, Italy
danibabitiscalinet.itback