Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...

Dutch Birding volume 36 (2014) no 1

2014-1

Voormalig broeden van Goudplevier, Bonte Strandloper en Bosruiter in Limburg en Noord-Brabant

Diverse legsels van voormalige Nederlandse broedvogels zijn geconserveerd in diverse musea in voornamelijk Engeland en Nederland. In dit artikel is deze bron van kennis gecombineerd met informatie uit diverse dagboeken, brieven en publicaties. Het broeden van Goudplevier Pluvialis apricaria, Bonte Strandloper Calidris alpina en Bosruiter Tringa glareola is gedocumenteerd voor het grensgebied van Limburg en Noord-Brabant. Dit bevat het Peelgebied samen met aangrenzende heidegebieden en gelijkwaardige habitats. Zo werden meer dan 100 legsels van Goudplevieren gevonden tussen 1845 en 1930 (cf appendix 1). Na deze periode werd in 1974 een nest gevonden bij Budel, Noord-Brabant. Er werden 21 nesten van Bonte Strandloper gevonden in de periode 1851-1860 in de omgeving van Valkenswaard, Noord-Brabant; hierna ondanks de activiteiten van diverse verzamelaars niet meer. Van Bosruiter werden 32 legsels verzameld en uit vijf nesten werden jongen verzameld in de periode 1848-1880. De aantallen van deze drie broedvogelsoorten geven een indicatie over de biodiversiteit van het Peelgebied in de tijd dat het nog uitgestrekt en onbebouwd was (appendix 1). Ook geven deze gegevens een idee over wat er mogelijk in soortgelijke landschappen elders in Nederland, België en Duitsland aan broedende steltlopers voorkwam.

Justin J F J Jansen, Ravelijn 6, 5361 EJ Grave, Nederland
(justin.jansengmail.com)terug