Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...

Dutch Birding volume 36 (2014) no 3

2014-3

Relictpopulatie van Lachstern in Noordwest-Europa: broedsucces, bescherming en verplaatsingen na broeden

In dit artikel wordt beschreven hoe de relictpopulatie van Lachsterns Gelochelidon nilotica in Noordwest-Europa op de rand van uitsterven staat. In Denemarken is de soort al jaren (vrijwel) verdwenen als broedvogel en alleen in Noord-Duitsland (grensgebied van Nieder­sachsen en Schleswig-Holstein) is nog een kleine maar levensvatbare broedpopulatie te vinden (wereldwijd heeft de soort een groot verspreidingsgebied en is mede daarom niet bedreigd). Het aantal broedparen en het broedsucces van deze populatie van het meest noordelijke deel van Duitsland en Jylland, Denemarken in de periode 1995-2012 is weergegeven in figuur 1-4. Pas de laatste jaren wordt de populatie intensief beschermd en daardoor neemt het broedsucces weer wat toe; in 2011 vlogen negen jongen uit, in 2012 32 en in 2013 20. Voor een gezonde ('self-sustaining') populatie moeten er ten minste 30 jongen per jaar worden uitgebroed. De Duitse vogels trekken in het najaar (bijna) allemaal naar Nederland om daar in de nazomer te pleisteren voordat ze verder naar het zuiden trekken. Het gaat om een totale populatie van c 100 exemplaren. De bekendste slaapplaats is het Balgzand, Noord-Holland (waar in 2005 ook een onsuccesvol broedgeval plaatsvond), en veel vogels pleisteren rondom Schagen, Noord-Holland. Daarvoor was het laatste broedgeval in Neder­land in 1958; vanaf begin jaren 1930 tot 1956 broedde de soort onregelmatig op De Beer bij Rotterdam, Zuid-Holland, maar in de jaren 1940 ook in de Wieringer­meer, Noord-Holland. De vogels van Balgzand foerageren overdag op diverse plekken in Noord-Holland. In 2012 en 2013 foerageerde in de nazomer ook een aantal exemplaren bij Alteveer en Nieuwe Pekela, Groningen. Sinds het begin van een kleurringprogramma worden in Nederland regelmatig gekleurringde jongen van de Duitse populatie waargenomen.

Sebastian Conradt, Gorch-Fock-Straße 25, D-24558 Henstedt-Ulzburg, Germany
(mailsebastian-conradt.de)
Enno B Ebels, Joseph Haydnlaan 4, 3533 AE Utrecht, Netherlands
(ebelswxs.nl)terug