Kies Nederlands Switch to English
Rose-coloured Starling
Siberian Rubythroat
Hoogwoud


Even geduld...
Jaarverslag 2013 - Het jaar van de uilen

Zeiden we over 2012: 'Het was weer een spannend jaar, waarin we veel mooie soorten mochten zien', dan kunnen we dat voor 2013 dubbel en dwars herhalen. Werd 2012 gekenmerkt door een goed voorjaar en een matig najaar, in 2013 ging het ook in het najaar maar door en werd nog de ene na de andere soort binnengehaald. Ook in 2013 werd een poging gedaan (door Pieter Doorn, gesteund door zijn vrouw Maartje Doorn) om het jaarlijstrecord te verbreken. Het 'oude' jaarrecord van Alwin Borhem (uit 2012, met 341 soorten) hield niet lang stand. Met name door het goede najaar wist Pieter er ver overheen te gaan: 354 soorten! Wat had 2013 dan zoal in petto?

Noten vooraf:

  • Via de gegeven (oranje) hyperlinks zijn verschillende achterliggende verhalen na te lezen.
  • Veel van genoemde waarnemingen zijn nog niet beoordeeld en/of aanvaard door de CDNA, dus vermelding hier impliceert niet dat waarnemingen zullen worden aanvaard voor de Nederlandse lijst. Dit geldt ook voor de Belgische waarnemingen/commissie.

De Taigarietgans was ook dit jaar niet algemeen. In het begin van het jaar werden enkelingen of kleine groepjes gezien in Brabant, Drenthe en Groningen, waarbij een groep tot 45 ex. bij Helvoirt-Hooghout NB zeker vermeldenswaardig is. Hier keerden ze in december ook weer terug. In december was ook een mooi exemplaar aanwezig op Tholen ZL. Dwergganzen waren op de bekende plekken aanwezig, maar omdat Zeearenden nogal huishouden in de broedpopulatie in Zweden zijn de maximale aantallen een stuk lager dan vroeger (max. 44 ex. bij Petten). Verder verbleven hier en daar nog losse exemplaren elders in het land. Een Kleine Canadese Gans van 23-27 februari bij Vriezenveen OV vertoonde kenmerken van de ondersoort hutchinsii/taverneri en is als zodanig aanvaard. Zwarte Rotgans en Witbuikrotgans waren zoals tegenwoordig gebruikelijk vertegenwoordigd in kleine aantallen tussen de Rotganzen. Roodhalsganzen waren op meerdere plekken te vinden, met in beide winters opnieuw families van twee adulten met meerdere juvenielen.

In januari verbleef het vrouwtje Ringsnaveleend weer bij de Weerribben OV om, evenals vorig jaar, in het voorjaar af en toe terug te keren (in maart en op 3 mei). Op 29 april werd een Kleine Topper waargenomen op het Zuiderdiep bij Stellendam ZH. Van 16-18 maart was een Koningseider aanwezig aan de noordkant van Terschelling FR. Op de eerste dag konden mooie foto's gemaakt worden van de vogel zwemmend in de bran-ding. Verder was er nog een melding op 15 december, gezien vanaf de boot van Harlingen FR. Op 8 februari werd aan de noordkant van de Brouwersdam, Ouddorp ZH een vrouwtje Brilzee-eend gevonden. De vogel wordt t/m 31 maart hier gezien. Voor maar enkelen was het mannetje op 19 oktober bij de Rottumerplaat GR weggelegd en op Oudejaarsdag op Schiermonnikoog. Bij de Buffelkopeend vervallen we in herhalingen; de vogel keerde getrouw terug op de Gaatkensplas in Barendrecht ZH. Een Bronskopeend werd op 19 maart gevonden bij Spijkenisse ZH en verbleef in deze omgeving t/m 19 april. Op 26 januari werd een Amerikaanse Smient gevonden bij Maurik UT. Deze zou hier t/m 16 februari in deze omgeving verblijven. Een tweede ex. werd op 28 februari gezien bij Ritthem ZL. Op 26 april werd een Blauwvleugeltaling gevonden bij Nijefurd FR, die hier (voornamelijk in vroege ochtend of tegen de avond) t/m 8 mei werd gezien. De eerste Amerikaanse Wintertaling werd gevonden op 22 maart op de Mepper Hooilanden DR, een tweede vogel was op 13/14 april aanwezig in de Ooijpolder GE, een derde vogel op 10 mei in Oosterschar FR, een vierde vogel op 4/5 juli in de Ezumakeeg, Lauwersmeer FR en de vijfde vogel op 15/16 november op de bekende plek op Dijkmanshuizen, Texel NH. Een Siberische Taling werd op 15/16 december opgemerkt bij Meinderswijk, Arhem GE, waarbij in het veld werd 'vastgesteld' dat de vogel ongeringd was. Daarna was de vogel even kwijt, maar hij werd op de 20e iets westelijker teruggevonden bij Driel, alwaar de vogel tot en met de laatste dagen van 2013 bleef hangen.

Siberische Taling
Siberische Taling Anas formosa Baikal Teal, Driel, 25 december 2013 (Alex Bos)

Koningseider
Koningseider Somateria spectabilis King Eider, Terschelling, 16 maart 2013 (Arie Ouwerkerk)

De Korhoenders lijken op de Sallandse Heuvelrug OV hun slotakkoord te spelen. Nu er Zweedse vogels zijn bijgeplaatst is het moeilijk om de oorspronkelijke vogels te onderscheiden. Na vele jaren (de laatste twitchbare was in de winter 1995/1996) werd eindelijk weer eens een Geelsnavelduiker ter plaatse gevonden, en wel op 13 februari (bleek later al eerder gezien te zijn op 9 februari) op de Grevelingen ZL. De vogel kon zich over grote afstanden verplaatsten en het was niet altijd even gemakkelijk hem terug te vinden. Na 18 februari lukte dat helemaal niet meer. Door dichte mist op de zondag 17 februari ging een bootexcursie de mist in, maar gelukkig werd de vogel door de deelnemers later op de dag wel gezien, gewoon vanaf de oever. De Vale Pijlstormvogel liet zich vanaf juli (eerste melding op de 17e op Ameland FR) in kleine aantallen langs de kust bekijken, met de laatste melding op 29 november bij Westkapelle. Een Grote Pijlstormvogel werd gemeld op 17/18 oktober langs Texel. In de maanden oktober, november en december werden Stormvogeltjes op verschillende plekken langs de kust opgemerkt, maar in zeer bescheiden aantal. Voor Zwarte Ibis was het weer een goed jaar. Verspreid over het hele land werden losse exemplaren en kleine groepjes opgemerkt. Een grote groep van max. 24 ex werd in oktober vastgesteld in Noord-Holland. Deze groep viel later uiteen in kleinere groepen, die tot aan het einde van het jaar op verscheiden plaatsen in Nederland werden gezien. Geringde exemplaren bleken waarschijnlijk hun herkomst in Spanje te hebben. Ralreigers werden driemaal waargenomen. De eerste waarneming dateert van 17 mei bij Westdorpe ZL. De tweede op 13 juni Tiengemeten ZH, en deze vogel zal hier onregelmatig gezien worden t/m 25 juni. Een derde vogel werd ontdekt op 15 juni bij het Zuidlaardermeer GR en verbleef hier twee dagen. Een melding van 30 oktober (laatst op 4 november) bij Buitenpost GR bleek een geringde vogel en waarschijnlijk een Chinese/Indische Ralreiger te betreffen.
Op 7 mei werd door drie waarnemers onafhankelijk van elkaar een Dwergaalschover gezien boven de noord-punt van Texel. Deze vogel kon helaas niet meer worden teruggevonden.

Geelsnavelduiker
Geelsnavelduiker Gavia adamsii Yellow-billed Diver, Grevelingen, 16 februari 2013 (Martijn Bot)

De Slangenarend werd dit jaar weer in de bekende gebieden als Fochteloerveen DR/FR en Hoge Veluwe GE gezien, met de eerste waarneming (met foto) op 12 mei over de Groote Peel LB en de laatste op 30 augustus boven het Fochteloerveen, waar er ook dit jaar tot max. vier ex. tegelijkertijd werden waargenomen.
In het voorjaar trok de Steppekiekendief in kleine aantallen door, met de eerste (een adulte man) op 6 april bij Moergestel NB. Naast de wintermaanden was juli de enige maand dat deze soort niet werd waargenomen. De laatste waarneming dit jaar is van 23 oktober (op Tiengemeten, waar een vogel gedurende langere tijd verbleef). Een mooie ontdekking was de Arendbuizerd op 25 september op de Maasvlakte ZH. Het achtste geval voor Nederland, maar pas de tweede vogel die goed twitchbaar was. Eind december zat de vogel er nog steeds. Daarnaast waren er dit jaar enkele serieuze claims van overtrekkende vogels, waar de CDNA eerst uitspraak over zal moeten doen. De gezenderde Bastaardarend (Tõnn) slaagde erin om - net als in april 2009 - ongezien over Nederland te vliegen. Ditmaal over Limburg, rond 23 augustus. Op 23 juli werd een voorbijvliegende onvolwassen Steenarend gefotografeerd bij het Roggebotzand FL, en mogelijk werd dezelfde vogel op 26 juli boven Aamsveen OV richting Duitsland vliegend gezien. Een lichte vorm Dwergarend werd op 16 juni gefotografeerd boven de Stabrechtse Heide NB. In het voorjaar werd de Roodpootvalk al regelmatig opgemerkt, maar in het najaar was er zelfs een kleine influx van jonge exemplaren, met onder andere 'longstayers' op Texel, Ouddorp, Westkapelle (3 ex.) en Strijen ZH (3 ex.).
De Eleonora's Valk werd dit jaar ook vier keer gemeld (23 september Sint Laurens ZL, 7 oktober Diemen NH, 12 oktober Ketelbrug FL en 14 oktober Vlieland), en ook deze meldingen zullen eerst door de CDNA beoordeeld moeten worden.

Arendbuizerd
Arendbuizerd Buteo rufinus Long-legged Buzzard, Maasvlakte, 11 december 2013 (Rene van Rossum)

Roodpootvalk
Roodpootvalk Falco vespertinus Red-footed Falcon, Texel, 7 september 2013 (Maurits Martens)

Kleinste Waterhoenders werden gemeld vanaf 10 mei op de (sinds vorig jaar) bekende plekken als De Wieden OV, Schokland FL en de Onlanden DR. Maar ook op nieuwe plekken, zoals onder andere de Ronde Venen UT, waar de vogels zich ook heel behoorlijk lieten zien aan de toeschouwers.
Klein Waterhoen werd dit jaar roepend waargenomen in De Wieden vanaf 10 mei t/m 17 juni, in de Onlanden vanaf 19 mei t/m 19 juni en Oosterschar Fr vanaf 7 juni t/m 17 juli.

Op 14 mei was een Griel kortstondig aanwezig bij Burghsluis ZL. Verder werden enkele waarnemingen gedaan in het Noord-Hollands duingebied. Daarnaast werden er meerdere overvliegend gemeld. Amerikaanse Goudplevier was van 17-23 mei aanwezig op Terschelling FR, op 25/26 mei in de Breebaartpolder e.o. GR, op 26-28 mei in Peazermerlannen FR en van 2-8 juni bij Camperduin NH. Verder waren er nog twee ringvangsten. De Aziatische Goudplevier werd drie keer in begin juli gemeld: kortverblijvers bij Oud Vossemeer (Stinkgat) ZL, Holwerd FR en Ferwert FR. De longstayer bij Ottersaat, Texel werd ontdekt op 24 juli en verbleef daar t/m 22 september. Een mooie ontdekking was die van de Woestijnplevier op de Volharding op 18 juli, die na gemeld te zijn bij het Vogelinformatiecentrum in de Cocksdorp, Texel, nog door meerdere mensen gezien kon worden en de dag daarop nog maar kortstondig in de ochtend aanwezig was. Opmerkelijk was ook de vondst van een windmolen-slachtoffer in de derde week van maart in de Eemshaven, dat bij nameten een Woestijnplevier bleek te zijn: het eerste maartgeval voor Nederland.

Een Bonapartes Strandloper werd ontdekt op 11 augustus bij de Paezemerlannen FR en verbleef daar t/m 26 augustus. Er werd zelfs nog een tweede ontdekt: op het Vossemeer op 14 december. Deze vogel verbleef daar t/m 28 december. Van de Bairds Strandloper was dit jaar maar een waarneming, en wel op 7 september op de Kwade Hoek ZH. Weggelegd alleen voor de ontdekker; daarna werd de vogel niet meer teruggezien. Gestreepte Strandlopers werden op veel plekken waargenomen. Breedbekstrandlopers zaten voor-namelijk in het Waddengebied. Met twee populaire ex. van 19-24 mei op het wad van Den Oever NH, en daarnaast nog binnenlandse waarnemingen in het Stinkgat, Oud Vossemeer ZL en Grutte Brekken FR. Op 22 (en 23) mei meldde zich de eerste Blonde Ruiter: bij Maren NB. Op 3 augustus volgde de tweede bij Heemskerk NH, van 5-14 augustus de derde op Ameland FR, de vierde op 5/6 oktober in de Biesbosch ZH/NB en er was een melding van Texel op 7 oktober.
Poelsnip werd drie/vier keer opgemerkt. Eerst tijdens het Dutch Birding-vogelweekend op 11 mei. Deze vogel verdween helaas te snel de dichte begroeiing in en was daarmee slechts weggelegd voor enkele waarnemers. De tweede waarneming was ook op Texel, ook kortstondig en wel op de Lange Dam op 12 oktober, ook weer tijdens het Dutch Birdingvogelweekend. En op 22 december kwam er nog een melding van een opvliegende vogel bij Warmond ZH. De eerste Grote Grijze Snip van dit jaar werd gevonden op 3 mei (t/m 5 mei) buitengaats op de Kwade Hoek ZH. Een tweede vogel werd van 25 juli t/m 11 augustus gezien bij Oudega FR. Op 24 augustus werd de vogel bij Twisk NH ontdekt; een vogel die de gemoederen nogal bezighield vanwege de wat korte snavel, waardoor aan Kleine Grijze Snip werd gedacht. Uiteindelijk op geluid en met betere foto's werd de vogel toch als Grote ontmaskerd. De vogel verbleef hier t/m 3 september. Hierna werd nog een vogel op 3 november gevonden in de Bantpolder, Lauwersmeer FR, die t/m 20 november werd gezien. Er werden dit jaar meerdere Terekruiters opgemerkt: op 21 april werd een vogel kort gezien tijdens een broedvogelkarting bij Breda NB, op 7 mei langsvliegend Eemspolder GR, op 19/20 mei weer langs de kust van Groningen, 24-27 mei bij 's Gravenpolder ZL, 27 mei t/m 1 juni bij Spaardam NH en van 10-17 juli in de Breebaartpolder. De eerste Kleine Geelpootruiter werd gevonden in de Ezumakeeg FR op 9 juni en verbleef hier t/m 12 juni. Op 31 augustus werd een ex. ontdekt op Starrevaart, Leidschendam ZH, die hier t/m 5 september bleef maar op 3 en 4 september even een uitstapje maakte naar Warmond ZH. Van 7-9 september was een exemplaar aanwezig bij Diepenveen OV. Op 23 november werd nog een ex. gevonden langs de noordkust van Wieringen, die op verschillende plekken op het wad werd gezien en hier tot eind december verbleef. Een Steppevorkstaartplevier verbleef van 8-9 juli bij Holwerd FR, op 23 juli op Schiermonnikoog en van 18-23 september aan de noordwest kant van de Lauwersmeer

Woestijplevier
Woestijnplevier Charadrius leschenaultii Greater Sand Plover, Texel, 18 juli 2013 (Jos van den Berg)

Bairds Strandloper
Bairds Strandloper Calidris bairdii Bairds Sandpiper, Kwade Hoek, 7 september 2013 (George Tanis)

Grote Grijze Snip
Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus Long-billed Dowitcher, Medemblik, 27 augustus 2013 (Jaap Denee)

Kleine Geelpootruiter
Kleine Geelpootruiter Tringa flavipes Lesser Yellowlegs, Den Oever, 14 december 2013 (Toy Janssen)

Een mogelijke Lachmeeuw werd kortstondig gezien op 10 juni in de Ezumakeeg Zuid.
Een voorbijvliegende Dougalls Stern werd op 24 juni vanaf de trektelpost van Camperduin gezien. De vogel werd twee dagen later teruggevonden in de Putten bij Camperduin. De Zwarte Zeekoet werd op meerdere plekken langs de kust waargenomen, met onder andere drie longstay-ers: begin van het jaar nog de vogel bij Oudeschild, Texel, in oktober IJmuiden NH en december Brouwersdam ZL.

Een Oosterse Tortel (Meenatortel) werd op 11 oktober gevonden op Schiermonnikoog en werd hier t/m 14 oktober waargenomen. Dit betrof pas het tweee geval voor Nederland.

Het jaar 2013 zal de geschiedenis in gaan als het jaar van de uilen, met waarnemingen van alle uilen op de Nederlandse lijst. Op 18 september werd een verzwakte Dwergooruil gevonden op de Maasvlakte en naar Vogelopvang/klas Karel Schot gebracht. Hier werd de vogel weer op de vleugel geholpen en op 7 oktober vrijgelaten. Een Sneeuwuil werd in de laatste week van december gemeld op Texel, helaas alleen kortstondige meldingen en niet bereikbaar voor het algemeen publiek. Na even uit beeld te zijn geweest werd de vogel op 30 december weer teruggevonden, maar nu een eiland verderop: Vlieland. Deze vogel is de volgende dag nog aanwezig en twitchbaar voor de jaarlijsters. Op 12 november werd door een treinmachinist een Sperweruil gemeld langs het spoor in Zwolle. De melding werd met de nodige scepsis ontvangen, maar werd wel gelijk gecheckt, zonder resultaat. Daarna volgde een melding op 24 november. De uil was weer gezien, maar nu jagend vanaf lantaarnpalen boven een fietspad. Al in het donker werd vogel nu wel teruggevonden. Het betreft hier het vierde geval voor Nederland. Deze longstayer genereerde bijzonder veel aandacht van vogelaars en de buitenwacht (radio, tv, schrijvende pers). Daarmee werd deze aansprekende soort een van de drukst bezochte zeldzaamheden in Nederland ooit, met soms honderden bezoekers per dag en meerdere duizenden in totaal. Een Ruigpootuil werd op 17 oktober gevangen bij de Eemshaven GR. Op 10 December kwam het bericht (via-via) binnen dat er in de middag een Dwerguil bij Lettele OV zou zijn gezien. Deze melding werd dezelfde middag nog gecheckt. En het was raak. Dezelfde avond kon een kleine groep de vogel bijschrijven op de lijst(en). De volgende ochtend moest goed gezocht worden, maar gelukkig werd de vogel halverwege de ochtend weer door een grote groep vogelaars gezien. Daarna was het weer geduld hebben tot laat in de middag voor een tweede kans. Op 12 december en de weken erna kon de vogel helaas niet meer worden teruggevonden, totdat hij op 23 december toch weer werd teruggevonden en de dagen erna zich steeds beter liet zien.

Alpengierzwaluwen werden dit jaar vijf keer gemeld: 4 juni Nijmegen GL, 19 juni Rolde DR, 23 juni Vlaardingen ZH, 15 oktober Almere FL en 30 oktober Maasvlakte 2 ZH. Het betrof echter steeds korte waarnemingen en geen twitchbare gevallen. Een andere blokker die dit jaar kon worden weggewerkt was de Vale Gierzwaluw. Er werden al wat mogelijke vogels waargenomen, maar de eerste zekere kwam door op 24 oktober van Vlieland. Deze vogel was de dag daarop ook nog twitchbaar. Diegenen die niet naar Vlieland konden afreizen kregen de volgende dagen keuze uit meerdere vogels, en wel op 25 oktober langs de Kustweg, Lauwersmeer en een ander ex. op Texel, op 26 oktober bij Enkhuizen NH (al de vorige dag ontdekt) en een herkansing op de noordpunt van Texel. Op 2 november werden weer twee vogels gezien, en wel langs de Oosterscheldekering ZL en Rotterdam (deze laatste werd de volgende dag opgeraapt, opgevangen bij Vogelopvang/klas Karel Schot en op 8 november weer losgelaten). Bovengenoemde betreffen de vogels die door meerdere vogelaars werden gezien en gedocumenteerd, maar er zijn beslist nog meer waarnemingen die ingediend zullen worden.

Dwergooruil
Dwergooruil Otus scops Eurasian Scops Owl, Rhoon, 7 oktober 2013 (Chris van Rijswijk)

Sneeuwuil
Sneeuwuil Bubo scandiacus Snowy Owl, Texel, 29 december 2013 (Rene Pop)

Dwerguil
Dwerguil Glaucidium passerinum Eurasian Pygmy Owl, Lettele, 28 december 2013 (Alex Bos)

Sperweruil
Sperweruil Surnia ulula Northern Hawk-owl, Zwolle, 22 december 2013 (Ronald Messemaker)

Vale Gierzwaluw
Vale Gierzwaluw Apus pallidus Pallid Swift, Oosterscheldekering, 2 november 2013 (Gary Bakker)

Bijeneters werden in het voor- en najaar met enige regelmaat gemeld. De eerste melding kwam van Zuid Kennemerland NH op 23 april, de laatste op 26 augustus bij Zutphen GE. De Hop werd in het voor- en najaar regelmatig langstrekkend en ter plaatse waargenomen, met een bijzonder populaire vogel in een woonwijk in Katwijk ZH.

Op 5 oktober werd de eerste Daurische Klauwier gevonden op Vlieland, tezamen met een juveniele Grauwe Klauwier. Deze vogel verbleef hier t/m 15 oktober. Een tweede vogel (mogelijk dezelfde) werd op 19 oktober gevonden in de Ronde Venen, Wavershoek UT. Deze werd hier gezien t/m 24 oktober. Op 25 oktober was nog een exemplaar kortstondig aanwezig bij Camperduin. Voor de Kleine Klapekster was het een goed jaar, met drie twitchbare vogels: 30 mei t/m 2 juni bij Voorhout ZH, 16 oktober bij Callantsoog NH en 20-24 oktober Texel. Een ander ex. werd op 20/21 september gefotografeerd bij Ameide ZH. Roodkopklauwier werd in het voor- en najaar regelmatig gevonden, met de eerste melding op 21 april bij Udenhout NB en de laatste op 24 augustus op Vlieland.

Kleine Klapekster
Kleine Klapekster Lanius minor Lesser Grey Shrike, Voorhout, 2 juni 2013 (Wietze Janse)

De kleine populatie Huiskraaien heeft 2014 toch weer levend en vrij gehaald. De vogels bevinden zich nog steeds op de bekende plek in Hoek van Holland ZH. Eind december besloot de rechter echter de Provincie Zuid-Holland zijn zin te geven, en mogen deze 'invasieve exoten' geruimd worden. Notenkrakers werden enkele keren gemeld, maar helaas bleef het bij korte eenmanswaarnemingen.

Op 4 mei werd een Kortteenleeuwerik gevonden in de Sophiapolder, Oostburg ZL. Daarnaast werd een over-trekkend ex. op 19 mei op twee verschillende trektelposten langs de Zuid-Hollandse kust gemeld. De laatste bolwerken van de Kuifleeuwerik lijken in te storten. Venlo LI en Den Bosch NB zijn de laatste plekken waar de vogel zich dit jaar nog liet zien.
De Roodstuitzwaluw werd dit jaar zo'n 14 keer langstrekkend gemeld, met name langs diverse trektelposten langs de kust, met de eerste op 17 april Lauwersmeer en de laatste op 4 juni Voorschoten ZH. Een vermoedelijke Amoerroodstuitzwaluw (ondersoort uit Azië) werd op 26 mei 'per ongeluk' gefotografeerd boven het Kennemermeer, IJmuiden NH. Een mogelijk Purperzwaluw werd op 8 september kortstondig bij Katwijk gezien. Helaas kon de vogel (in de hevige onweersbui) niet meer worden teruggevonden.

Amoerroodstuitzwaluw
Amoerroodstuitzwaluw Cecropis daurica daurica Red-rumped Swallow, IJmuiden, 29 mei 2013 (Jelle van der Helm)

Een mooie vondst was het achtste geval (en de derde op Westkapelle) van een Provencaalse Grasmus op 2 november bij Westkapelle. De vogel liet zich niet makkelijk zien; behalve op de eerste dag werd hij alleen nog kortstondig gezien op 7 november. Van de Baardgrasmus werden dit jaar meerdere ex. gemeld. Nu er een split op handen is (in een Oostelijke en een Westelijke soort) worden deze taxa nu nog beter bekeken. De eerste melding was op 3 mei op Terschelling, gevolgd door een melding op 11 en 12 mei op Vlieland en op 19 mei een vrouwtje bij het Zwanenwater NH. Op 17-19 mei werd een vogel gezien bij Den Helder. Deze kon aan de hand van de foto's als 'oostelijke' Balkanbaardgrasmus worden gedetermineerd. Een vangst op 6 augustus op de ringbaan van Kennemerland betrof ook een exemplaar van oostelijke origine. Sperwergrasmussen werden in het najaar langs de gehele kust gemeld. Een (mogelijke) Siberische Braamsluiper werd op 18 oktober gevangen op het ringstation in de Kennemerduinen, en er waren veldwaarnemingen van 21-24 oktober op de Maasvlakte en tussen 3 en eind december op de Eemshaven. De nabije toekomst zal leren hoe de systematiek zich hier ontwikkelt.

Op 26 mei werd de eerste Grauwe Fitis zingend opgemerkt bij Op Texel, gevolgd door exemplaren op 28 mei bij Cadzand ZL , van 2-13 juni Romeinenweerd, Venlo LB, op 2 juni weer op Texel in de Staatsbossen, op 7 juni in Utrecht UT en op 25 juni bij Ede GE. Deze werden in het najaar gevolgd door vogels op 23-24 augustus en 12 september op de Robbenjager, Texel, 14/15 september bij Westkapelle, 18 september Ouddorp, 23/23 sep-tember weer op Texel (Lange Dam) en 29 september AW Duinen NH. Op 24 september werd op de Westplaat, Oostvoorne ZH een Noordse Boszanger gevonden. Geen gemakkelijke plek om de vogel terug te vinden, maar toch werd de vogel t/m 26 september enkele keren op deze plek gezien, gehoord en gefotografeerd. Geduld was nodig!
Op zaterdag 23 november wordt bij de Ketelbrug, Swifterband FL een Swinhoes Boszanger gevangen. Het terrein is maar gedeeltelijk toegankelijk, maar er wordt gezocht. Uiteindelijk wordt de vogel kortstondig op vrijdag 29 november gezien. Reden genoeg voor zo'n 200 vogelaars om de volgende dag ook te gaan zoeken. Op zaterdag wordt de vogel enkele malen mooi gezien, de dagen erna wordt de vogel moeilijker en de goede waarnemingen spaarzamer. Wel wordt de vogel regelmatig gehoord. De vogel was zeker nog t/m 25 december aanwezig. Pas het derde geval voor Nederland (afwachten of de vogel uit 2009 op Texel NH ook als deze soort aanvaard wordt). Pallas' Boszangers werden dit jaar alleen in het najaar gemeld, met de eerste op 15 okto-ber op Terschelling. Op 16 oktober zaten er drie op de noordpunt van Texel, maar na deze datum werden er nog maar enkele verspreidde waarnemingen, voornamelijk langs de kust, gedaan. Bladkoningen deden het erg goed in het najaar en Humes' Bladkoning was in het begin van het jaar gemakkelijk, met een exemplaar in Katwijk, een in Den Haag en een in Beijum GR. Op 17/18 oktober zaten er nog exemplaren op Texel en nabij Schoorl NH en 24-28 november nog een ex. bij Callantsoog NH. Na een erg goed jaar in 2012 werd de Raddes Boszanger dit jaar maar een keer waargenomen, en wel op 30 september op de Maasvlakte. Bruine Boszanger werd van 14-18 januari in Alkmaar NH waargenomen. Het najaar bracht waarnemingen van 16-19 oktober Texel, op 19 oktober een ex. bij Ouddorp en Vlieland, een vangst op 20 oktober bij de Eemdijk UT en op 24/25 oktober bij Westkapelle. Een Bergfluiter/Balkanbergfluiter verrbleef op 12/13 oktober in de Tuintjes, Texel. Omdat de vogel niet met zekerheid roepend gehoord is, is er (nog) niet met zekerheid te zeggen tot welke van de twee soorten hij/zij behoort. Iberische Tjiftjaf werd voor het eerst gemeld op 21 april bij Borculo GE (met nog vervolgwaarnemingen in mei), vanaf 25 april t/m 2 mei zingend bij Den Helder en van 17 mei t/m 13 juli bij Amsterdam.

Swinhoes Boszanger
Swinhoes Boszanger Phylloscopus plumbeitarsus Two-barred Warbler, Swifterband, 2 december 2013 (Marten Miske)

Van de Krekelzanger werden dit jaar vier zingende ex. gevonden: 20-29 mei Leeuwarder Bos FR, 27 mei Ber-gen NH, 31 mei t/m 12 juni Varssen OV en 4-7 juli bij het Naardermeer NH. Een Siberische Sprinkhaanzanger wordt op 24 september gevangen in de AW duinen. Een vangst van een Kleine Sprinkhaanzanger op 5 oktober op de ringbaan Ooijpolder GE is weer een mooie binnenlandvangst en -soort voor deze ringbaan. De Orpheusspotvogel werd vanaf 18 mei weer regelmatig zingend waargenomen, met zoals gewoonlijk de hoofdmoot in Brabant en Limburg. Dit jaar was de Kleine Spotvogel goed vertegenwoordigd, maar helaas hingen ze met name in netten op de ringbaan. De enige twitchbare (voor degene die op het eiland waren) was de vogel op Vlieland op 4 oktober. Verder werd nog een vogel op 24 augustus gefotografeerd op de zuidpier van IJmuiden, maar pas achteraf gedetermineerd, was er een korte waarneming op 7 september in de Eemshaven GR en werkte een mogelijke niet mee op 15 september bij Waddinxveen ZH. Ringvangsten waren er op 28 augustus Bloemendaal NH en 9 en 12 september bij Castricum NH (twee). Het was een goed jaar voor de Struikrietzanger, met enkele goed twitchbare vogels en dus niet alleen ringvangsten. Het begon met 5 ringvangsten op 4 augustus op de ringbaan Castricum, een ringvangst op 9 augustus op de Eemshaven, een ringvangst op 19 augustus op de ringbaan Ooijpolder GE, op 15 september Vlieland en op 27 september weer op de ringbaan Castricum. Op 28 september werd de eerste (nog moeilijk twitchbare) op Texel (Krimbos)ontdekt. En dan op 10 oktober de vogel op de Noordpunt van Texel, die t/m 15 oktober zou blijven en die zich op een aantal dagen (geduld!) goed liet bekijken. Op 20 oktober werd een derde vogel voor Texel (de Robbenjager) ontdekt. Deze verbleef hier t/m 21 oktober. Een Veldrietzanger werd geringd op 20 augustus op de ringbaan Ooijpolder (waar ze als binnenlandbaan dit jaar een erg mooi jaar hadden, met veel leuke en bijzondere vangsten!). Op 23 augustus (t/m 25 augustus) werd een vogel ontdekt bij Sonderlerleien FR, die ondanks dat hij massaal getwitcht werd maar voor weinige was weggelegd vanwege het 'skulky' gedrag. Of de vogel voldoende gedocumenteerd is naar CDNA-maatstaven is afwachten. Dit jaar werd de eerste Waterrietzanger pas in augustus gevonden (geen waarnemingen in juli) en bleef het aantal meldingen in vergelijk met vorige jaren zeer gering. De Graszanger blijft voor het derde jaar op rij (strenge winters!) een zeldzame soort in Nederland, met voor-namelijk meldingen uit Zeeuws-Vlaanderen.

Struikrietzanger
Struikrietzanger Acrocephalus dumetorum Blyth's Reed Warbler, Texel, 12 oktober 2013 (Maurits Martens)

Een echte invasie Pestvogels kwam dit jaar niet op gang. In het begin van het jaar hadden we er nog een paar over en het eind van het jaar werden enkelingen of kleine groepjes her en der uit het land gemeld.
Van de Roze Spreeuw dateert de eerste waarneming van 28 augustus. Op de noordpunt van Texel, waar later zelfs tot drie exemplaren tegelijk werden gezien. Verder werd de soort nog her en der langs de kust opgemerkt, met de laatste op 11 november in Hoorn NH. Waterspreeuw (nominaat) was van 4 januari t/m 14 maart aanwezig bij Berkelland GE, 7 april Wilp GE, 8-13 april Deventer OV, 13 april Liphusterheide FR en 24 november Esserpolder GR.
Waarnemingen van de Roodbuikwaterspreeuw beperkten zich dit jaar tot enkele in Limburg.

Op 11 april wordt in Den Helder een Rode Rotslijster gemeld en de vogel blijft t/m 14 april. De discussies breken al snel los, want de vogel lijkt een afwijkend kleed te hebben. Er wordt aan hybride met of een oostelijke vorm van de Blauwe Rotslijster gedacht.
Op 19 mei arriveerde de eerste Noordse Nachtegaal in de Biesbosch NB en verbleef daar t/m 8 juni. Een tweede vogel werd opgemerkt langs de kustweg, Lauwersmeer op 19 mei (t/m 28 mei), en een derde zingend op 2 juni op Vlieland. In het najaar volgenden drie ringvangsten en nog een bijzonder veldwaarneming op de Maasvlakte op 3 oktober. Wilde men een Blauwstaart zien, dan had men dit jaar een goede kans, met zelfs vier verschillende ex. De eerste werd op 12 oktober gemeld op de Kwade Hoek en bleef hier t/m 15 oktober zitten. Een vogel die zich erg fraai liet bekijken en fotograferen was die van de noordpunt van Texel op 15 ok-tober. Op 17 oktober werd een derde vogel ontdekt op Vlieland. Ook hier, in het bos van Camping Lange Paal, was geduld nodig. De laatste was op 27 oktober bij Kockengen UT. De eerste Westelijke Rosse Waaierstaart voor Nederland werd gevonden op 25 september bij Camperduin NH. De vogel liet zich de twee dagen daarop (t/m 27 september) fraai bekijken, maar was, helaas voor vele laatkomers, in het weekend verdwenen. Op 7 mei werd een man Withalsvliegenvanger gezien op de Eemshaven, een tweede werd gemeld op 19 mei bij Westkapelle. In het voorjaar werden op meerdere plekken (zingende) Kleine Vliegenvangers opgemerkt, en het najaar kenmerkte zich door enkele meldingen langs de kust (in tegenstelling tot vorig jaar, toen het veel drukker was met deze soort!). Op 25 oktober werd de zevende Izabeltapuit voor Nederland op de Maasvlakte gevonden. De vogel was soms moeilijk terug te vinden maar werd t/m 8 november hier waargenomen. De achste werd op 2 november gevonden op Vlieland en was alleen weggelegd voor diegenen die op het eiland vertoefden. Op 4 juni werd een Bonte Tapuit gezien in afgesloten gebied in Meijendel, Wassenaar ZH en was derhalve maar voor enkelen weggelegd. Dit kwam gelukkig goed op 9 juli, toen een tweede vogel (dezelfde?) werd ontdekt bij Ferwert FR, die hier dezelfde dag nog door meerdere mensen gezien kon worden. Een Woestijntapuit werd op 31 oktober gemeld op de zeedijk van Westkapelle en verbleef hier t/m 2 novem-ber. Een tweede exemplaar werd op 8 november bij Pieterburen GR ontdekt en verbleef hier t/m 12 november. Tussen 2 en 4 december wordt een derde vogel ontdekt bij Solleveld, Den Haag, maar deze blijkt meer onzichtbaar dan zichtbaar en is derhalve maar voor enkele vogelaars hier weggelegd. De Aziatische Roodborsttapuit werd driemaal gemeld, en wel op 21/22 september op de noordpunt van Texel, 10 oktober weer op de noordpunt van Texel en 14/15 oktober bij Den Helder.

Rode Rotslijster
Rode Rotslijster Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock Thrush?, Den Helder, 13 april 2013 (Jeroen Reneerkens)


Blauwstaart
Blauwstaart Tarsiger cyanurus Red-flanked Bluetail, Texel, 15 oktober 2013 (Eric Menkveld)

Rosse Waaierstaart
Westelijke Rosse Waaierstaart Cercotrichas galactotes galactotes Western Rufous-tailed Scrub Robin, Camperduin, 26 september 2013 (Co van der Wardt)

Bonte Tapuit
Bonte Tapuit Oenanthe pleschanka Pied Wheatear, Meijendel, 4 juni 2013 (Rene van Rossum)

Izabeltapuit
Izabeltapuit Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear, Maasvlakte, 27 oktober 2013 (Wietze Janse)

Woestijntapuit
Woestijntapuit Oenanthe deserti Desert Wheatear, Westkapelle, 31 oktober 2013 (Thomas Luiten)

Een mogelijk mannetje Balkankwikstaart liet zich op 28 april (te) kort bekijken in het Noordervroon, Westkapelle, want na enkele minuten verdween de vogel al roepend over de waarnemers heen. Van de Citroenkwikstaart waren dit jaar vier gedocumenteerde waarnemingen: op 5 mei op de noordpunt van Texel, 21 augustus op Terschelling, 23 augustus op Vlieland en 25 augustus kortstondig in de Eendragts-polder ZH. De Siberische Boompieper was dit jaar veel minder 'algemeen' dan in 2012. De meeste meldingen betroffen ook nog eens overtrekkende exemplaren. Op 10 oktober was een ex. in de middag ter plaatse op Schiermonnikoog.

In het najaar (de eerste werd rond het Dutch Birding najaarsweekend opgemerkt) kwam er een invasie op gang van Grote Kruisbek. Eerst langs de kust, maar toen men de dennenbossen in het binnenland ging afzoeken werden ook hier meerdere kleinere tot grotere groepen gevonden. Drenthe, Hoge Veluwe, Stabrechtse Heide en Noord-Hollandse duinen waren plekken waar ze zich goed lieten zien, maar de vogels werden op veel meer plekken door het gehele land waargenomen. Ook de Witbandkruisbek kwam met bovenstaande invasie mee. Opvallend was dat in het vroege voorjaar veel gewone Kruisbekken met lichte vleugelstrepen werden gezien; we moesten dus extra oppassen. Uiteindelijk kregen we deze soort ook goed in beeld en werden ze in november en december op meerdere plekken in Nederland vastgesteld. Op 1 December werd er in Assen DR een Witstuitbarmsijs gevonden, die tot 8 december werd gemeld. Naast deze vogel zat er ook nog een ander 'witstuitige' barmsijs; dus goed opletten of je de juiste vogel in beeld had...
Fantastisch was de ontdekking op 5 mei in Lauwersoog van een Ortolaan die een Bruinkeelortolaan bleek te zijn Dit was het vierde geval voor Nederland, maar pas de eerste echt twitchbare. Het werd die dag dan ook erg druk op de plek, en de vogel werkte mee door rustig vlak voor de waarnemers op de aanwezige grasveldjes te foerageren.
Bosgorzen werden regelmatig overtrekkend waargenomen (gedocumenteerd met geluidsopnames). Er waren er echter maar drie ter plaatse en dan nog kortstondig en/of moeilijk: 21 maart in een tuin in Almere FL, 1 oktober Westerschouwen en 4 oktober op Vlieland. De Dwerggors was dit jaar ook weer goed vertegenwoordigd, met veel overtrekkers maar ook enkele ex. die langer aanwezig waren.
Op 8 april werd een Glanstroepiaal gezien,vliegend langs de telpost Ketelbrug, Swifterband FL. Indien aanvaard zal dit een nieuwe soort op de Nederlandse lijst worden.

Interessant waren de Kaapverdische Mussen die per boot Nederland kwamen binnen gevaren. Het hele verhaal is hier te vinden.

Grote kruisbek
Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus Parrot Crossbill, Stabrechtse Heide, 1 december 2013 (Jankees Schwiebbe)

Witbandkruisbek
Witbandkruisbek Loxia leucoptera Two-barred Crossbill, Noordlaarderbos, 8 november 2013 (Martijn Bot)

Bruinkeelortolaan
Bruinkeelortolaan Emberiza caesia Cretzschmar's Bunting, Lauwersoog, 5 mei 2013 (Wietze Janse)

Glanstroepiaal
Glanstroepiaal Quiscalus quiscula Common Grackle, Kamperhoek, 8 april 2013 (Mervyn Roos)

Kaapverdische Mus
Kaapverdische Mus Passer iagoensis Iago Sparrow, Hansweert (Wietze Janse)

België

Van 16-24 maart zat een Amerikaanse Smient bij Handzamebroeke WV en later van 2-4 april een ex. bij Lage Moere WV. En van 4-17 april was een Amerikaanse Wintertaling aanwezig in de Kleine Netevallei AN. Een Kleine Topper verbleef 1 en 2 april bij Gent OV.
Een Kuhls Pijlstormvogel werd op 11 september gezien vanaf De Panne WV. Vale Pijlstormvogel werd enkele malen voor de kust (en vanaf een bootexcursie) langsvliegend waargenomen. Stormvogeltjes werden op 10 en 11 september bij De Panne en Koksijde WV waargenomen en op 7 november werd er eentje binnengebracht bij een vogelasiel dat op een schip gevonden was. Ook de Zwarte Ibis was dit jaar in België met meerdere waarnemingen en met kleine groepjes vertegenwoordigd. De Ralreiger liet zich vier keer zien en wel op 28 mei bij Maldegem OV, 29 mei IJzervallei WV, 2 juni Uitkerke WV en 16 juni bij Kleyne Vlakte WV.
De Grijze Wouw werd ook dit jaar weer twee keer opgemerkt: bij Doel Ov op 30 juli en langstrekkend bij Heihoek WV op 21 oktober. Een Lammergier (waarschijnlijk een projectvogel) werd op 30 mei opgemerkt boven Fagne de Kutenhart LG. Gedurende het zomerseizoen werden kleine groepjes (1-4 ex) Vale Gieren opgemerkt. De eerste Slangenarend werd gemeld op 8 mei, en gedurende het zomerseizoen enkele ex. op verschillende plekken, met de laatste melding op 22 september. Ook langstrekkende Steppekiekendieven werd in voor- en najaar regelmatig pgemerkt. Een Arendbuizerd werd op 6 juli door Nederlanders (nu eens andersom, meestal ontdekken Belgen de vogels bij ons iets) ontdekt bij Meyerode/Amel LG, en deze werd daar t/m 8 juli gezien. Een Schreeuwarend werd op 28 april gemeld bij Averbode Bos en Heide AN. Dwergarend werd vier keer gemeld, waarvan de waarneming van 25 mei bij Postel AN gedocumenteerd werd met goede foto's. Een Kleine Torenvalk werd goed (met foto's) gedocumenteerd op 16 oktober bij Zeebermduinen WV. In het voorjaar werden meerdere zingende Kleine Waterhoenders gemeld en op 26/27 september liet een ex. zich mooi bekijken bij Gent OV. Daarentegen werd Kleinst Waterhoen in juni/juli maar twee keer gehoord. Op 11 november werd er een Aziatische Goudplevier gevonden bij Doel OV en werd hier t/m 20 november gezien. Een Terekruiter was op 15 mei aanwezig bij Rotem-Bichterweerd LI. Een Steppevorkstaartplevier werd kortstondig opgemerkt op 30 april bij de Kalmhoutse Heide AN. Een Ringsnavelmeeuw was aanwezig op 8 april bij Roksem Put WV. Hier was de vogel ook al in het voorjaar van 2012 gezien. Op 24 juni was een Dougalls Stern kortstondig aanwezig bij Heist WV. Ook de Vale Gierzwaluw was een twitchbare soort en wel met onder andere twee exemplaren bij Blankenberge/Oostende (27-29 oktober), met de bekende overnachting op de toren (vogel gepakt door een Ekster en daarna in het vogelasiel beland, en op 1 november weer vrijgelaten). De Alpengierzwaluw werd vier keer gemeld, met een mooie gedocumenteerde waarneming op 11 april bij Harelbeke WV. Een Sneeuwuil werd op 21 december gevonden in de Voorhaven van Zeebruggge WV, hetgeen in de lijn van verwachtingen lag gezien meerdere meldingen van Sneeuwuilen die op containerschepen vanuit Noord-Amerika mee zijn gekomen richting West-Europa. De uil is waarschijnlijk bij het zicht van de kust van het containership afgevlogen. De vogel verbleef hier t/m 25 december toen hij nog kort en de ochtend werd gezien en daarna spoorloos verdween. Op 27 december werd de/een vogel weer teruggevonden bij Korteboeken OV.
Op 27 september werd een Daurische Klauwier gevonden bij Leefdaal VB en deze vogel kon die dag door velen op hun lijst worden bijgeschreven. Een Turkestaanse Klauwier was aanwezig op 11 november in Visserskruis WV. Twee waarnemingen van Iberische Tjiftjaf kwamen door: 17 april Verrebroek OV en 27 april bij Court-Saint-Etienne BW. Bruine Boszanger werd twee keer gevonden: 5 oktober bij Plein LI en 2/3 november bij Eine OV. Van de Raddes Boszanger werd alleen een vangst bekend op 28 september bij Bellem OV. Ook een Noordse Boszanger werd gevangen, bij Doornpanne WV op 22 september. Grauwe Fitis werd in het voorjaar zingend opgemerkt bij Cadzand WV (28 mei) en van 1 juni t/m 17 juni bij Waimes LG. In het najaar verbleef er nog eentje van 15-17 september bij Heist WV. Een Veldrietzanger werd op 12 oktober in de Voorhaven-Westdam WV waargenomen. Struikrietzanger werd driemaal gevangen en wel op 21 september bij Doornpanne WV, 29 september Mechelen AN en 30 september bij Beemden Stuivenberg AN. Een juveniele Roze Spreeuw werd opgemerkt op 19 oktober bij Opstalvallei AN.
Noordse Nachtegaal werd op 7 september gevangen bij Mechelen AN. Van 2-5 oktober was een Izabeltapuit aanwezig bij de Baai van Hiest WV; een nieuwe soort voor vele Belgische vogelaars.
Een Citroenkwikstaart wordt op 18 mei gezien bij Rotem-Bichtenweerd LI. Op 12 oktober wordt er een Siberische Boompieper gevonden bij de Voorhaven-westdam WV. Ook de invasie Grote Kruisbekken komt in België in november/december aan, met mooie groepen op onder andere de Kalmthoutse Heide.
Een Witbandkruisbek wordt tweemaal gemeld en wel op 19/20 oktober bij Visserskruis WV en op 8 november bij Heihoek-Lichtervelde WV.

Kleine Torenvalk
Kleine Torenvalk Falco naumanni Lesser Kestrel, Zeebermduinen, 26 oktober 2013 (Diederik D'Hert)

Sneeuwuil
Sneeuwuil Bubo scandiacus Snowy Owl, Zeebrugge, 21 december 2013 (Patrick Beirens)

Turkestaanse Klauwier
Turkestaanse Klauwier Lanius phoenicuroides Turkestan Shrike, Zeebrugge, 11 november 2013 (Johan Buckens)

Ranglijsten en jaarlijsten
De verschuivingen in de Nederlandse ranglijst kwamen voornamelijk door het wegwerken van enkele 'blokkers', ofwel goede inhaalsoorten. We denken hier dan aan soorten als Arendbuizerd, Vale Gierzwaluw, Swinhoes en Noordse Boszanger, Sperweruil, Dwerguil, Struikrietzanger en Provencaalse Grasmus.
De huidige top 10 ziet er als volgt uit (progressieve lijst, in deze ranking is de Jufferkraan van 2000 van Buurse OV niet meer meegeteld):

 
1. Aart Vink465
2. Cock Reijnders464
3. Gerard Steijnhaus463
4. Dick Groenendijk463
5. Arnoud van den Berg462
6. Jan van der Laan462
7. Nick van der Ham462
8. Enno Ebels460
9. Ted Hoogendoorn459
10. Alexander Buhr459

De gehele (conservatieve) ranking is hier te vinden.

Pieter Doorn deed dit jaar een geslaagde poging om het jaarrecord te verbreken. Zijn verhaal is hier te vinden. In het kort. Eind augustus vroegen we ons met z'n allen af of Pieter het dit jaar zou gaan halen. Het oude record van Alwin Borhem (341 soorten) is een hele kluif! Op het forum van waarneming.nl wordt druk gespeculeerd over wat nog gemakkelijke, mogelijke en nieuwe soorten zouden kunnen zijn. Dan begint het najaar, en de ene na de andere goed soort wordt ontdekt en de lijst blijft groeien. Op 25 oktober verbreekt Pieter het oude record op Vlieland als hij de Vale Gierzwaluw weet binnen te halen. Maar ook dan is de koek nog lang niet op. Uiteindelijk wordt de Sneeuwuil op de laatste dag van het jaar zijn laatste jaarsoort en sluit hij met 354 het jaar 2013 af. Veel missers heeft Pieter niet gehad: onderandere slechts Kleine Spotvogel, Bosgors, Citroenkwikstaart en Stormvogeltje.

Andere toppers onder de jaarlijsters (onder voorbehoud) dit jaar waren Maartje Doorn (352, ook zij verbreekt het oude jaarrecorden moet alleen Pallas Boszanger en Sperwergrasmus tov Pieters lijst missen), Toy Janssen (336), Herman van den Brand (334), André Strootman (331), Hans Tetteroo (327), Theo Admiraal (324) en Gerjon Gelling (319).

In 2013 werden 376 soorten in Nederland vastgesteld. Hierbij worden de bergfluiter spec, Eleonora's Valk, Lachmeeuw, Purperzwaluw, Rode Rotslijster en Balkankwikstaart nog niet meegeteld. Onder andere wel meegeteld (ondanks wachten op aanvaarding CDNA) zijn de Siberische Taling, Witstuitbarmsijs en Glanskoptroepiaal.
Hiervan waren 351 soorten twitchbaar; 25 soorten moest je of zelf afdwingen of waren alleen weggelegd voor enkele gelukkigen.

 
43
Met de Sperweruil werden meerdere journaals en Tv programma's gehaald.
56
Twitches bij de Swinhoes Boszanger (links) en Sperweruil (rechts)
12
Jaarlijsten en twitchen gaan goed samen. Pieter en Maartje Doorn.

 

1

Vogelevenementen
Er werd weer heel wat georganiseerd dit jaar op vogelgebied. Hier een greep uit de evenementen waarbij veel begunstigers van Dutch Birding betrokken waren. Het jaar begon natuurlijk met de Dutch Birding-vogeldag in Lunteren, een gezellige dag met veel lezingen, standjes, elkaar ontmoeten en bijpraten. De Belgische Vogeldag doet daar tegenwoordig beslist niet meer voor onder en werd zoals voorgaande jaren in Antwerpen georgani-seerd. In het voorjaar is er altijd weer de TOH (Top of Holland)-dag, georganiseerd van-uit www.lauwersmeer.com, een dag waar tegenwoordig veel vogelaars op afkomen voor een dag gezellig voorjaarsvogelen met elkaar. Het voorjaar behelsde ook nog een succesvol Dutch Birding vogelweekend. In het najaar was er eerst de Dutch Bird Fair, daarna volgde het bekende vogelweekend van Dutch Birding alsmede de drie weekenden van Deceptions Tours op Vlieland. Het jaar werd zoals gewoonlijk afgesloten in november met de Sovon-dag.

2014
Dutch Birding wenst u allen een mooi en vogelrijk 2014 toe!

Wietze Janse

Bruinkeelortolaan
Bruinkeelortolaan Emberiza caesia Cretzschmar's Bunting, Lauwersoog, 5 mei 2013 (Rob Olivier)

 19011 views

Comments:

reactie
Door: Luuk Punt, dinsdag 31 december 2013 15:51
Een heel tof jaarverslag, Wietze!
reactie
Door: Max Berlijn, dinsdag 31 december 2013 16:24
Dwerguil?, wist ik niks van :-) goed werk Max
reactie
Door: Arnoud B. van den Berg, woensdag 1 januari 2014 13:57
kreeg deze link uit Poole: http://www.youtube.com/wa...; inspiratie voor jaarlijsters?
reactie
Door: Ruud van Beusekom, woensdag 1 januari 2014 18:49
Mooi uitgebreid jaarverslag, leuk. Correctie: de eerste struikrietzanger op Texel was niet op 28 augustus maar op 28 september, en niet bij de Hanenplas maar in het Krimbos.
reactie
Door: Wietze Janse, woensdag 1 januari 2014 19:34
Ruud, bedankt, aangepast.
reactie
Door: Steven Wytema, woensdag 1 januari 2014 22:44
Wietze, eveneens mijn complimenten voor het leuke verslag! 2008 was ook een uilenjaartje natuurlijk, maar 2013 overtreft alles natuurlijk. Kleine typo: Lettele ipv letelle.
reactie
Door: Jan van der Laan, donderdag 2 januari 2014 11:44
Leuk verslag, maar:
Die top 10 begint ook een beetje een wassen neus te worden. Volgens mij horen daar allleen de aanvaarde gevallen geteld te worden en en niet gevallen die mogelijk er nog af kunnen of gevallen van soortgroepen (waarom Kuhls/Scopolis en Donsstormvogel wel en Bulwers/Swinhoes Stormvogel(tje) wel).
Als de Jufferkraan van Buurse uit 2000 niet mag worden meegeteld - en daar moet nog steeds een oordeel over geveld worden of die zg clip niet een pixel is, immers dan zou die clip zo lang zijn als zijn snavel en dat lijkt me lastig vliegen, dan mag die van Brabant/Limburg uit 1991-1996 ook niet worden meegeteld. Daar is niet eens één fatsoenlijke foto van te vinden. Die kan net zo goed een of twee clips hebben en bij wijze van spreken 3 kleurringen aan elke poot!
Voor mij is er dan maar één telbare Jufferkraan en dat is die uit 2010.

Dus als je dergelijke lijstjes publiceert, doe het dan consequent en ga niet allerlei inconsequente interpretaties doen.
Gewijzigd op: 2014-01-02 12:33:09
reactie
Door: Jan van der Laan, donderdag 2 januari 2014 12:36
Nog een voorbeeld van zo'n interpreatie: Aart Vink heeft de Veldrietzanger van augustus in Friesland ook gezien, maar is niet in de totalen terug te vinden (Aart vult deze lijst sowieso nooit zelf in). Blijkbaar lopen de samenstellers van dat lijstje erop vooruit dat dit geval wordt afgewezen. Dat vind ik ook niet echt echt netjes ten aanzien van alle waarnemers die deze vogel wel goed gezien hebben (hoeveel mensen hebben de Swinhoes bv goed gezien).

Maar goed het doet geen afbreuk aan dit voortreffelijke overzicht en ik hoop over een jaar dat er net zo'n mooi overzicht is te lezen met nog meer gekke soorten. 2013 is het beste jaar wat ik heb meegemaakt sinds ik ben gaan twitchen in 1976. Goed er waren jaren dat ik meer nieuwe soorten had (10 in 1996 en 9 in 1997 tegen 4 in 2013), maar nooit werden zoveel goede soorten in één jaar waargenomen.
Gewijzigd op: 2014-01-02 12:41:40
reactie
Door: Wietze Janse, donderdag 2 januari 2014 13:47
Het duurde even Jan, maar dan eindelijk de door mij gehoopte reactie.
Bovenstaand lijstje kwam ik toevallig aan, toen na het verwijderen van de vogel van 2102 op de ranking, per ongeluk ook die van 2000 was meegenomen (is inmiddeld daar weer teruggezet).
Bewust hier niet veranderd, omdat met de toekomstige ontwikkelingen, waarbij Dutch Avifauna & Ranking aan elkaar verbonden kunnen/zullen worden, het mij eens goed leek hierover op een constructieve wijze (graag) te discusieren, ofwel een knuppeltje in het hoenderhok te gooien.

Ben zelf van mening dat alle waarnemingen die officieel (wanneer is dit? na aanvaarding of publicatie Dutch Birding?) aanvaard zijn te tellen op de ‘conservatieve’ lijst en deze als leidend/tellend aan te houden.
Daarnaast kan je dan de progressieve soorten/lijst toevoegen, dat zijn alle soorten (is waarnemingen) die nog in behandeling zijn en de waarnemingen die met terugwerkende kracht herzien worden. Zodat men wel weet wat men kan verwachten (wie welke soorten in de wacht heeft staan), maar niet (meer) leidend voor de telling/ranking, dat zijn alleen de 'keihard' aanvaarde soorten.
Daarnaast kan je dan nog een toevoeging doen van ‘soortgroepen’, maar ook niet tellend voor de ranking.
Bij gelijk aantal wordt dan het aantal punten (aantal punten per soort = aantal deelnemers – aantal waarnemers van de soort) gebruikt om de volgorde te bepalen.

Bovenstaande is naar mijn mening de meest eerlijke manier van tellen/ranken.
Gewijzigd op: 2014-01-02 14:11:00
reactie
Door: Jan van der Laan, donderdag 2 januari 2014 13:58
Helemaal eens Wietze. Volgens mij denkt bijna iedereen er ook zo over!
reactie
Door: Max Berlijn, donderdag 2 januari 2014 16:02
Volgens mij moet een geval wel ingediend worden om te kunnen worden meegenomen in welke telling dan ook. De door Jan aangehaalde Veldrietzanger is (nog) niet ingediend. De huidige archivaris gaat dit niet doen (omdat er zonder indiening te weing is om te beoordelen). Aanvaarde gevallen blijven telbaar tot officiele verwijdering van de NL lijst (lees bij oude gevallen publicatie in DB). De Jukra van Buurse (zal er 100% afgaan is dus telbaar (als je dat wil) tot die bij de afgewezen gevallen staat of genoemd wordt in een CDNA mededeling op de site (Dutch Avifauna) of in DB. Op dit moment rouleren de eerder afgewezen gevallen van de Jukra uit 89, zolang er geen uitspraak is zijn die niet telbaar zou ik zeggen. Het staat realistische waarnemers natuurlijk vrij om zelf een geval als de Jukra van Buurse uit hun lijst te verwijderen (dat zou ik doen). Het tellen van supersoorten is in mijn optiek heel raar.
Gewijzigd op: 2014-01-02 16:12:11
reactie
Door: Wietze Janse, donderdag 2 januari 2014 16:16
JuKra 2010: telbaar, aanvaard, niet in herroulatie
JuKra 2012: niet telbaar, niet aanvaard (+ alle andere niet aanvaarde gevallen)
Alle JuKra in herroulatie: Alleen op progressieve lijst tot wel/niet aanvaard en tellen zolang niet (meer) mee voor de ranking
Gewijzigd op: 2014-01-02 16:17:54
reactie
Door: Arnoud B. van den Berg, donderdag 2 januari 2014 16:28
@Jan/Wietze, niet alleen toevoeging van niet telbare soortgroepen maar ook
niet telbare ringvangstsoorten: om vergelijking met buitenland (waar
vangsten worden geteld) mogelijk te maken.
reactie
Door: Max Berlijn, donderdag 2 januari 2014 18:52
Ha Wietze, volgens mij niet. Jukra Buurse telbaar (als je jezelf voor de gek wil houden), 91-95 telbaar (is aanvaard tot nader order), 89 (nog) niet telbaar, zit wel in de herroulatie, 2010 telbaar.
Gewijzigd op: 2014-01-02 18:54:18
reactie
Door: Wietze Janse, donderdag 2 januari 2014 19:06
Klopt Max, ik geef niet aan hoe het nu is, maar hoe het mijn inziens zou moeten
reactie
Door: Gert Ottens, donderdag 2 januari 2014 20:00
Leuk stuk, Wietze! Maar nog een kleine correctie: die Lachmeeuw van de Keeg is inmiddels afgewezen.
reactie
Door: Wietze Janse, donderdag 2 januari 2014 21:45
Bedankt Gert, dan heb ik het juist verwoord en ingeschat ;-)
reactie
Door: Robert Keizer, vrijdag 3 januari 2014 09:14
@Wietze als je dan toch volledig wil zijn, kun je de Iberische tjiftjaf van Borculo wel schrappen, dat is een afwijkende gewone (maar dat zal de CDNA binnenkort ook wel beamen).
reactie
Door: Gerben Mensink, vrijdag 3 januari 2014 10:33
Prachtig overzicht Wietze. Complimenten. Ik heb nog wel een vraag. Waarom wordt de Twentse Ruigpootuil van dit jaar niet vermeld?
reactie
Door: David Uit de Weerd, vrijdag 3 januari 2014 11:11
Een prachtig overzicht van een fantastisch jaar voor zeldzame vogels. Klaarblijkelijk ben jij erg onder de indruk van de Overijsselse bijdrage aan zeldzaamheden dit jaar Wietze ;-) Het Fochtelooërveen ligt op de grens van Friesland en Drenthe i.p.v. op de grens van Friesland en Overijssel. Gelukkig hadden 'we' in 2010 al een twitchbare Slangenarend in Overijssel in het Haaksbergerveen.
reactie
Door: Marcel Haas, vrijdag 3 januari 2014 11:36
Overigens is de Veldrietzanger gisteren ingediend door Sander Bot en het geval rouleert inmiddels.
reactie
Door: Wietze Janse, vrijdag 3 januari 2014 14:18
Heren/Gert/Robert, ik wijzig niets in claims (blijf ik bezig), dat is gedekt in de 'noten vooraf' en ook mogelijke claims die veel aandacht hebben gehad zijn leuk voor het verslag.
reactie
Door: Martin v.d. Schalk, vrijdag 3 januari 2014 20:48
Hoi Wietze, mooi om nog eens op het gemak terug te lezen wat een ontzettend goed jaar we hadden. Hopelijk gaat het ook in 2014 lekker door (hoewel een keer in het weekend niet weg 'moeten' ook niet erg is ;-)). Ik wens iedereen een vogelrijk maar vooral gezond 2014. O ja, bij de laatste Blauwstaart staat Kockengen ZL, maar dit moet Utrecht zijn.
Gewijzigd op: 2014-01-03 20:49:52
reactie
Door: Wietze Janse, vrijdag 3 januari 2014 20:59
Provincies aangepast, bedankt

You are not logged in, you must be logged in to post comments.