Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...

Dutch Birding-vogelnamen

(laatste update: 22 januari 2016)

(Zie ook Special Issue Dutch Birding vogelnamen 2008)

Deze lijst bevat alle soorten die tot 15 januari 2016 zijn vastgesteld in Europa met inbegrip van Macaronesië, alle landen die grenzen aan de Middellandse of Zwarte Zee, het Arabische schiereiland (sensu lato) en Iran. Aangezien landsgrenzen worden gevolgd komt dit gebied wel in grote lijnen maar niet precies overeen met het door, eg, Martins & Hirschfeld in Sandgrouse (1998) gedefinieerde West-Palearctische gebied (WP), dat bijvoorbeeld wel het noorden van Mauritanië, Mali, Niger en Tschaad bevat maar niet het zuidwesten van het Arabische schiereiland. (Soorten met een voorkomen beperkt tot het zuidwesten van het Arabische schiereiland (Jemen en het Asir-gebied) zijn gemarkeerd met twee asterisken **; soorten met een voorkomen beperkt tot Iran staan in paars (cf Podoces 1-4, 2006-09)). Het Aziatische deel van Kazakhstan en Socotra vallen buiten het gebied van deze naamlijst.

De Nederlandse, Engelse en wetenschappelijke namen zijn opgesteld volgens de regels van het tijdschrift Dutch Birding en de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA) en worden onder meer gevolgd door Dutch Birding Association en The Sound Approach.

In deze lijst worden zo veel als mogelijk de Engelse namen gehanteerd van Birds of the world: recommended English names door Gill & Wright (2006) en Gill & Donsker (2012). De Nederlandse namen zijn gebaseerd op Vogels van de wereld: complete checklist door Walters (1997) en bijgewerkt in Gill & Donsker (2012).

De volgorde van zangvogel(families) volgt die van Sangster et al in Ibis 152: 180-186, 2010 en die van hoenders en steltlopers Sangster et al in Ibis 154: 874-883, 2012. De volgorde van families van non-passerines (en de meeste taxa in deze families) sluit aan op Cracraft's bijdrage in The Howard and Moore complete checklist of the birds of the world, vierde druk, deel 1, door E C Dickinson & J V Remsen (redactie) (2013).

De lijst bevat enkele soorten die in geen enkel land zijn aanvaard anders dan in 'categorie D of E' vanwege twijfel over hun wilde herkomst (Kaapse Slobeend in Marokko, Chinese Ralreiger in Engeland, Finland, Hongarije en Noorwegen, Witruggier in Portugal en Spanje, en Prairiebuizerd in Frankrijk en Noorwegen) of (nog) niet officieel aanvaard zijn (Oostelijke Gele Kwikstaart in Engeland en Blauwe Bisschop in Azoren en Noorwegen). 'Categorie D' wordt in Nederland niet toegepast en derhalve ook niet in deze lijst. Voorts staan in de lijst zeven taxa die sinds 1840 wereldwijd zijn uitgestorven (Canarische Scholekster, Eskimowulp, Dunbekwulp, Reuzenalk, Kaapverdische Wouw, Lanzarotetjiftjaf en Egyptische Kleine Zwartkop).

In principe worden alleen ondersoorten genoemd die door bepaalde instanties ooit als soort zijn beschouwd of waaraan misschien ooit soortstatus verleend kan worden. Daarbij wordt de naam van de 'gewone' ondersoort niet herhaald indien dat de nominaat betreft (met uitzondering van verwarrende gevallen) en het trinomen van de nominaat wordt daarbij in de regel weggelaten.

Niet in de lijst opgenomen zijn taxa die (nog) niet zijn benoemd of beschreven (bijvoorbeeld Grijsbuikrotgans, Arabisch Helmparelhoen, Grants Stormvogeltje en vocale 'kruisbektypen' als A Zwerfkruisbek, B Boheemse Kruisbek, C Glipkruisbek, D Duvelkruisbek, E Britse Kruisbek, F Schaarse Kruisbek en X Kuupkruisbek).

Soorten waarvan met zekerheid nimmer een wild exemplaar op eigen kracht is opgedoken staan niet in de lijst. Geïntroduceerde soorten die niet oorspronkelijk in het gebied voorkwamen maar thans wel levensvatbare broedpopulaties hebben 'waarvan met zekerheid alle exemplaren of hun voorouders afkomstig zijn uit gevangenschap' staan apart vermeld (exclusief soorten die in zeer kleine aantallen voorkomen of inmiddels zijn uitgestorven).

Recente naamswijzigingen zijn met blauw of, indien ze van 2013-14 dateren, met rood gemarkeerd (cf van den Berg, A B 2008. Dutch Birding-vogelnamen: lijst van West-Palearctische vogelsoorten 2008. Amsterdam. ISBN 978-90-808433-4-9.)

o Nederlandse (onder)soorten worden aangeduid met een rondje o achter de Nederlandse naam.
1) Soorten aangeduid met 1) betreffen gevestigde geïntroduceerde populaties in Nederland of buurlanden waarvan alle voorouders met zekerheid uit gevangenschap afkomstig zijn. Een aantal (Nijlgans, Fazant, Heilige Ibis en Rotsduif) staat in de hoofdlijst omdat een oorspronkelijk wilde populatie bekend is van elders in het gebied; Grote Canadese Gans staat met o op de lijst omdat dwaalgasten niet kunnen worden uitgesloten.
o 2) Voor een taxon aangeduid met o 2) geldt dat verwante taxa niet met zekerheid zijn uitgesloten (Gon-gon).
4) Voor een soort aangeduid met 4) geldt dat hiervan slechts een hybride is vastgesteld (Azuurmees).

Arnoud B van den Berg © januari 2016