Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...

Dutch Birding-fonds


Dutch Birding is een non-profit tijdschrift dat voor de productie en
organisatie geheel afhankelijk is van inzet van vrijwilligers. Ook auteurs, fotografen en tekenaars ontvangen daarom geen vergoeding voor hun bijdragen aan het tijdschrift. In bepaalde gevallen zijn de onkosten die voor het voorbereiden, schrijven en illustreren van een artikel gemaakt moeten worden echter zodanig hoog dat dit een belemmering kan vormen voor auteurs om een artikel of beeldmateriaal aan Dutch Birding aan te bieden. Voor dergelijke gevallen beschikt de DBA over het Dutch Birding-fonds. Uit dit fonds wordt op aanvraag een bedrag beschikbaar gesteld om bijzondere onkosten te vergoeden voor het schrijven van exclusieve artikelen van hoge kwaliteit, met de nadruk op herkenning en/of taxonomie, of voor het aanbieden van exclusief beeldmateriaal. Aanvragen voor het fonds worden in de vorm van een plan van aanpak en in samenspraak met de redactie voorgelegd aan het DBA-bestuur. Bij goedkeuring wordt een schriftelijke overeenkomst getekend tussen de auteur(s) en de DBA om de verplichtingen over en weer helder vast te leggen. Daarnaast heeft de redactie zeggenschap over een beperkt budget om snel en effectief 'kleine verzoeken' te kunnen honoreren. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de redactie van Dutch Birding (editors@dutchbirding.nl of Duinlustparkweg 98A, 2082 EG
Santpoort-Zuid).