Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...

Uitleg over de lijst van CDNA-gevallen

Werkwijze
Onderstaande lijst wordt samengesteld door de archivaris (Max Berlijn). Elke in Nederland waargenomen soort die door de CDNA wordt beoordeeld en waarvan een geval via het indienformulier bij de CDNA is ingediend krijgt een gevalsnummer toegewezen door de archivaris. Ook gevallen die in Nederland worden waargenomen en waarvan documentatie is gepubliceerd op het internet, in tijdschriften, op video en andere media, worden ingevoerd in de CDNA-database, en krijgen een gevalsnummer.

Verzamelde gevallen
De onderstaande gevallen zijn nog niet allemaal daadwerkelijk in roulatie! Het feit dat deze gevallen voorzien zijn van een nummer wil slechts zeggen dat ze bekend zijn bij de CDNA. Waarnemers die betrokken zijn bij deze gevallen, wordt daarom dringend gevraagd om zoveel mogelijk documentatie van hun waarneming op te sturen om een zo volledig mogelijk dossier te verkrijgen. Na circa drie maanden zal de archivaris het geval (met de tot dan toe beschikbare documentatie) bij de CDNA in roulatie brengen. Vervolgens wordt een pakket samengesteld van circa 25-30 gevallen, dat volgens een random volgorde langs alle stemmende leden van de commissie rouleert. Ook als een geval al rouleert, is alle, eventueel nieuwe of nog ontbrekende, documentatie welkom! Gebruik bij eventuele correspondentie bij voorkeur het gevalsnummer uit onderstaande lijst.

In roulatie
De periode van roulatie duurt per ronde ongeveer 80-90 dagen (acht CDNA-leden die ieder tien dagen nodig hebben om een pakket door te werken). Bij volgende rondes dient daar weer een zelfde aantal dagen bij geteld te worden. Concreet betekent dit dat als iemand in mei een zeldzame soort heeft waargenomen en deze in juni heeft ingediend, het geval (waarschijnlijk) op zijn vroegst in juli in roulatie wordt gebracht. Het laatste CDNA-lid in de rij ziet het pakket dan omstreeks oktober. Indien het geval later dan juli in roulatie wordt gebracht, bijvoorbeeld omdat er nog geen 25-30 gevallen, die een pakket vullen, zijn ingediend, dan kan het geval ook nog later uitgerouleerd raken dan oktober. Natuurlijk wordt er hierbij vanuit gegaan dat het alle CDNA-leden lukt de pakketten binnen tien dagen te beoordelen. Mocht dit niet lukken, dan wordt de beoordelingsperiode logischerwijs langer.

Niet volledig
Het is van belang te beseffen dat onderstaande lijst van gevallen geen volledig beeld geeft van de gevallen in roulatie. Van een aantal gevallen wordt namelijk door de CDNA nadere informatie verzameld, of is door waarnemers aangegeven dat nadere informatie nog zal volgen. Dergelijke gevallen worden nog niet in roulatie gebracht, maar staan al wel in onderstaande lijst van gevallen (omdat ze dus in de database zijn ingevoerd). Overigens rouleren veel oudere gevallen op de lijst al wel. Kortom, de lijst is niet zozeer een lijst van roulerende gevallen maar een lijst van gevallen waarvan een dossier (met bijbehorend gevalsnummer) is aangemaakt. Dus: elke waarnemer kan ALTIJD extra informatie sturen, zowel van al roulerende gevallen, als van gevallen waarvoor nog extra informatie wordt verzameld of afgewacht.

En tot slot
Voor gedetailleerdere informatie wordt verwezen naar het handboek CDNA. En als laatste: deze lijst heeft geen status als officiële publicatie. Het is een 'werklijst' die regelmatig verandert. Maandelijks wordt daarom een nieuwe lijst gepubliceerd. De officiële publicatie van de CDNA-besluiten vindt plaats in het jaarverslag dat in Dutch Birding wordt gepubliceerd.

10009 views