Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...

Dutch Birding volume 38 (2016) no 2

2016-2

Update van broedstatus van Rode-Zeelepelaar in Egypte

In 2012-14 werden tellingen uitgevoerd op eilanden in de Rode Zee langs de Egyptische kust om de aantallen broedende Rode-Zeelepelaars Platalea leucorodia archeri te bepalen. Deze ondersoort is wereldwijd zeldzaam en broedt alleen rondom de Rode Zee. Schattingen van de wereldpopulatie lopen uiteen van 860 tot 2250 paar. In totaal werden 70 eilanden bezocht; op slechts vier eilanden werden in totaal 12 paar broedende lepelaars aangetroffen: vier op Asharafi, drie op Big Magawish, vier op Wadi El Gemal en één op Shawareet. Eerdere schattingen van de populatie in Egypte waren 11-20 paar in 1983-84, 30-50 paar in de jaren 1980 en niet meer dan 10 paar eind jaren 1990. De tellingen in 2012-14 geven aan dat de populatie nu waarschijnlijk stabiel is of licht groeit. De broedende vogels hebben onder meer te leiden van verstoring door vissers en toeristen en ze zijn vatbaar voor olievervuiling. Archeri verschilt vooral van nominaat P l leucorodia in de kleinere maten (vleugellengte, snavellengte en tarsus). Duidelijke verschillen met nominaat leucorodia in verenkleed en tekening van de naakte delen werden niet vastgesteld, hoewel eerdere auteurs aangaven dat archeri vaak minder of geen geel op de snavelpunt en borst heeft dan nominaat leucorodia.

Mohamed I Habib, PO Box 432, Hurghada, Egypt
(mrhydro35hotmail.com)terug