Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...
DBA Nieuws

Nieuwe voorzitter
Op de DBA-dag zou Gijsbert van der Bent na 17 jaar voorzitterschap officieel de voorzittershamer overdragen aan de beoogde nieuwe voorzitter Hans ter Haar. Om gezondheidsredenen moet Hans helaas afzien van het voorzitterschap. Vanaf deze plaats wensen wij Hans veel sterkte in de komende periode. Zoals eerder afgesproken in het bestuur treedt Gijsbert toch af (officieel op de komende DBA-dag) en wordt nu verder gezocht naar een nieuwe kandidaat. Tot die gevonden is nemen de bestuursleden Arjan van Egmond en Han Zevenhuizen de honneurs waar.

Nieuwe DBA-award
De Lister of the Year-trofee zou op de DBA-dag definitief uitgereikt worden aan Alwin Borhem. Ondanks dat het record van 339 soorten in 2000 van Jan Wierda net niet gebroken is (Alwin kwam tot (voorlopige telling) 336 soorten), krijgt hij de trofee voor zijn bewonderenswaardige inspanningen in 2009 en de verslaglegging daarvan. Op de komende DBA-dag zal een DBA-award ´nieuwe stijl´ gepresenteerd worden.

Enquêteresultaten onder de loep
De respons op de enquête naar de waardering van ons tijdschrift Dutch Birding was groot. In het najaar van 2009 namen maar liefst 220 mensen de moeite de enquête in te vullen. Bij de open vragen werd uitgebreid van de mogelijkheid gebruik gemaakt om opmerkingen te plaatsen, vaak met complimenten en (gelukkig) vaak ook met tips en kritische opmerkingen. Bas van der Burg werd bereid gevonden de resultaten uit te werken, waarvoor heel veel dank. Op dit moment worden de resultaten door bestuur en redactie onder de loep genomen. We kunnen alvast wel stellen dat Dutch Birding heel hoog wordt gewaardeerd; identificatie-artikelen, gevalsartikelen en WP-Reports en de bijzonder verzorgde uitvoering het meest; artikelen over vogels (ver) buiten de WP en grote stukken over ´meeuwen´ het minst, of meer uiteenlopend. De uiteindelijke bevindingen en acties van bestuur en redactie naar aanleiding van de enquête zullen naar buiten toe gecommuniceerd worden.

Nieuwe ledenadministratie
Per januari 2010 heeft Jeannette Admiraal de ledenadministratie overgedragen aan Gerard Oreel. Jeannette heeft vanaf 1997 de grootste en heel waarschijnlijk niet de meest aantrekkelijke klus voor een bestuursmedewerker bijzonder plichtsgetrouw uitgevoerd. Wij zullen haar voor haar grote inzet in al die jaren op passende wijze bedanken. De nieuwe man van de ledenadministratie, Gerald, is als een van de ´founding fathers´ van de DBA zeker geen onbekende in DBA-kringen. Wij wensen hem veel succes! Zie voor het nieuwe adres van de ledenadministratie op deze website onder de knop ´contact´' >ledenadministratie of de colofon in Dutch Birding.

New subscription administration
From January 2010, the subscription admnistration will be run by Gerald Oreel. We wish Gerald, one of the ´founding fathers´ of the DBA, lots of succes with this new and important task! See the colofon for the new adress of the subscription department, or on this website: ´Contact´ >subsciptions.

Penningmeester gevonden
Een forse aderlating voor het bestuur wordt het aankomende vertrek van onze eigen Onno Ruding: penningmeester Theo Admiraal. Theo zit vanaf 1997 in het bestuur en hij heeft er mede voor gezorgd dat de DBA nog steeds een zeer solide financiële basis heeft. In de laatst verschenen Dutch Birding werd nog gemeld dat er naar een nieuwe man/vrouw voor deze onbezoldigde maar zeer prestigieuze functie werd gezocht. Inmiddels is die gevonden! Theo zal het afgelopen jaar 2009 financieel nog afronden en zijn taken op korte termijn overdragen aan de nieuwe penningmeester: Thierry Jansen. Het bestuur wil Theo bij dezen bedanken voor zijn zeer grote inzet van de afgelopen jaren en heet Thierry hartelijk welkom bij de club.

BESTUUR DUTCH BIRDING ASSOCIATION

 

 

13212 views

Reacties:


Je bent niet ingelogd, je moet ingelogd zijn om reacties te plaatsen.