Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...

Dutch Birding Association, wie zijn wij?

De stichting Dutch Birding Association (DBA) is in 1979 opgericht en heeft als doel het stimuleren van het bestuderen van in het wild levende vogels en het documenteren van bijzondere waarnemingen. De belangrijkste activiteit is de uitgave van het tijdschrift Dutch Birding. Daarnaast beheert de DBA een landelijk systeem van Dutch Bird Alerts (zie www.dutchbirdalerts.nl) waarmee bijzondere vogelwaarnemingen zeer snel en efficiënt bekend kunnen worden gemaakt aan de deelnemers. Dit nieuwe systeem heeft de plaats ingenomen van de bekende Dutch Birding-vogellijn, die de vogelaarsgemeenschap decennia lang uitstekend heeft bediend maar ingehaald is door de moderne techniek. Een mogelijkheid om interessante waarnemingen telefonisch door te geven is er nog steeds: via de Dutch Birding-inspreeklijn (010-4281212). Ook deze meldingen worden opgevangen door de beheerders van Dutch Bird Alerts. De website van de DBA (www.dutchbirding.nl) biedt inzicht in alle activiteiten van de stichting en bedient begunstigers en niet-begunstigers met foto's van zeldzame of bijzondere vogels, recente waarnemingen, pdf's van reeds uitverkochte nummers van Dutch Birding en heel veel andere informatie. Andere activiteiten zijn onder meer de jaarlijkse DBA-vogeldag met lezingen, presentaties en een 'vogelaarsmarkt' en de jaarlijkse Dutch Birding-vogelweek - sinds 1986 elk najaar op Texel - waarbij vogelaars samenkomen om bijzondere vogels te zoeken. De DBA publiceert naast het tijdschrift Dutch Birding ook CD's met vogelgeluiden en vogelboeken, zoals de Dutch Birding Kenmerkengids (2002), het Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen (2004), en Birders - aan de andere kant van de kijker (2007), en werkt samen met andere partijen aan bijzondere uitgaven op ornithologisch gebied, zoals het standaardwerk Zeldzame vogels van Nederland - Avifauna van Nederland I (1999).

De DBA deelt de verantwoordelijkheid voor twee belangrijke ornithologische commissies met de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). Het gaat om de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA). Deze zijn verantwoordelijk voor de beoordeling, archivering en publicatie van zeldzame vogelwaarnemingen in Nederland (CDNA) en voor het bepalen en actualiseren van de systematische behandeling van soorten en ondersoorten op de Nederlandse avifaunistische lijst (CSNA).

Dutch Birding is een internationaal georiënteerd tijdschrift dat beoogt om op zo aantrekkelijk mogelijke en op wetenschappelijk verantwoorde wijze originele informatie te publiceren over in het wild voorkomende vogels. Het tijdschrift richt zich - in volgorde van belangrijkheid - op Nederland, België, West-Europa, het (West-)Palearctische gebied, het Aziatisch-Pacifische gebied en overige gebieden. De inhoud van Dutch Birding omvat in hoofdzaak de herkenning, verspreiding en voorkomen van zeldzame en schaarse vogels, en de systematiek, taxonomie en naamgeving van vogels in het algemeen. Bijdragen kunnen ook betrekking hebben op algemenere soorten en op aspecten als gedrag, historie en bescherming. Het tijdschrift biedt een platform voor auteurs uit Nederland en andere landen om hun kennis en ervaringen te publiceren. Dutch Birding richt zich op ervaren vogelaars met specifieke interesse voor de aangegeven onderwerpen, maar probeert deze onderwerpen voor een breed publiek van vogelaars toegankelijk te maken. Het tijdschrift publiceert in het Engels en Nederlands en zorgt dat zoveel mogelijk essentiële informatie voor niet-Nederlandstalige lezers toegankelijk is.

Dutch Birding is een van de toonaangevende Europese tijdschriften over (zeldzame en schaarse) vogels en onderscheidt zich van min of meer vergelijkbare tijdschriften in binnen- en buitenland door een zeer verzorgde vormgeving, een hoge reproductiekwaliteit en een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen in de ornithologie, met name op het gebied van herkenning, verspreiding en voorkomen, en systematiek. Sinds de eerste jaargang in 1979 heeft het tijdschrift in bijna 30 jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt, zowel in kwaliteit van productie en inhoud als in kwantiteit. Ooit begonnen als kwartaaltijdschrift, verschijnt Dutch Birding inmiddels al 20 jaargangen lang zes keer per jaar. De laatste jaren schommelt het totale aantal pagina's in een jaargang rond de 450 en wordt per jaargang een vergelijkbaar aantal kleurenfoto's gepubliceerd.

Alle activiteiten van de DBA en Dutch Birding zijn geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Adressen

Website
www.dutchbirding.nl

Bestuur
E-mail: board@dutchbirding.nl
Postadres: Postbus 75611, 1070 AP Amsterdam, Nederland

Redactie
E-mail: editors@dutchbirding.nl
Postadres: Postbus 116, 2080 AC Santpoort-Zuid, Nederland

Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA)
E-mail: cdna@dutchbirding.nl
Postadres: Duinlustparkweg 98A, 2082 EG Santpoort-Zuid

Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA)
E-mail: csna@dutchbirding.nl