Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...

Dutch Birding volume 25 (2003) no 4

2003-4

Drie Amerikaanse Zilvermeeuwen te Porto, Portugal, in maart-april 2001

Tijdens de 5th International Gull Meeting (IGM), die plaatsvond te Porto, Portugal, van 30 maart tot 1 april 2001, werden drie Amerikaanse Zilvermeeuwen Larus smithsonianus waargenomen. Het betrof een vogel in tweede winterkleed op 30 maart in de vissershaven van Matosinhos, een vogel in eerste winterkleed op 31 maart aan de buitenzijde van het Douro-estuarium en een tweede vogel in eerste winterkleed op 1 april aan de binnenzijde van het estuarium. De ontdekking en de determinatie van deze vogels wordt beschreven, waarbij de determinatie van eerste- en tweede-winter vogels in Europa in het algemeen en het onderscheid ten opzichte van de in Europa voorkomende grote meeuwensoorten en -vormen wordt belicht. De beschrijvingen zijn opgenomen in de appendix. Omdat geen enkel beschreven kenmerk diagnostisch is voor smithsonianus en de individuele variatie binnen de soort enorm is, wordt benadrukt dat alleen zogenaamde 'klassieke' vogels veilig gedetermineerd kunnen worden. Hiermee worden bedoeld vogels die alle als 'klassiek' bestempelde kenmerken vertonen. Daarnaast wordt uiteengezet hoe eerstejaars Kelpmeeuw L dominicanus kan worden uitgesloten, in het bijzonder vogels die afkomstig zijn uit de recent gevormde minipopulatie in Senegal en Mauretanië in de periferie van de WP. Hoewel duidelijk is dat Amerikaanse Zilvermeeuw minstens evenveel variatie vertoont als Europese Zilvermeeuw, is hier nog betrekkelijk weinig studie naar verricht. Hierdoor is des te meer prangend dat de determinatie van Amerikaanse Zilvermeeuw slechts verantwoord is voorzover het 'klassieke' vogels betreft. Dergelijke vogels vertonen een grote mate van gelijkenis met de meerderheid van de vogels die in de noordelijke Atlantische kustgebieden van Noord-Amerika overwinteren. Ten slotte wordt het voorkomen van de soort in de WP belicht.

W (Ted) Hoogendoorn, Notengaard 32, 3941 LW Doorn, Netherlands
ted.hoogendoorn12move.nl
Peter Adriaens, Brusselsesteenweg 695, 9050 Gentbrugge, Belgium
peter.adriaensdutchbirding.nl
Christian Cederroth, Segerstads fyr, 38065 Degerhamn, Sweden
segerstadsverige.nu
Gunter De Smet, Edmond Blockstraat 9, 9050 Gentbrugge, Belgium
gunter.de.smetpandora.be
Antero Lindholm, Tornfalksvej 2 bs 15, 02620 Esbo, Finland
antero.lindholmpanasoft.fiterug