Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...

Dutch Birding volume 25 (2003) no 5

2003-5

Huiskraaien in Nederland en Europa

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van gevallen van Huiskraai Corvus splendens in Nederland en Europa. In Nederland werden de eerste drie vogels in 1994 ontdekt, waarvan twee in Hoek van Holland, Zuid-Holland. Broeden werd in Hoek van Holland voor het eerst vastgesteld in 1997 en sindsdien is de populatie aangegroeid tot ten minste 12, waarvan het merendeel in Hoek van Holland verblijft. In 2002 waren hier twee broedparen aanwezig (mogelijk ook al in 2001) en ook in 2003 werden twee broedgevallen (drie en twee jongen) vastgesteld. Hoek van Holland is de enige locatie in Europa en buiten het (sub)tropisch gebied waar de soort met succes tot broeden komt. De vogel die vanaf 1994 bij Renesse, Zeeland, aanwezig was, bleek in het voorjaar van 2001 gepaard met een Kauw C monedula maar er was geen sprake van een broedgeval; dit exemplaar werd later dat voorjaar dood gevonden. In april-juni 2003 werden maximaal vier vogels, waarschijnlijk een paartje met jongen uit een of meer eerdere jaren, gezien in park Ockenburgh, Den Haag, Zuid-Holland, c 15 km van Hoek van Holland. Ondanks 'verdacht' gedrag, werd geen broedgeval geconstateerd. Aangenomen wordt dat deze vogels afkomstig waren van Hoek van Holland. Behalve in Hoek van Holland, Renesse en Den Haag werden in 1998-2003 op c 10 andere locaties verspreid over de Nederlandse kustprovincies en Utrecht solitaire Huiskraaien gezien, van Breskens, Zeeland, in het zuidwesten tot Schiermonnikoog, Friesland, in het noordoosten. Alle waarnemingen worden in de tekst vermeld; wanneer deze nog in behandeling zijn bij de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) of nog niet zijn ingediend, is dit aangegeven met een asterisk (*). Het is moeilijk om een goed beeld te krijgen van het werkelijke aantal exemplaren. De kans wordt klein geacht dat alle waarnemingen zijn toe te schrijven aan de groeiende populatie in Hoek van Holland omdat Huiskraaien meestal niet ver van de broedplaats uitzwermen.

In het artikel wordt ook een overzicht gegeven van andere gevallen in Europa. Na het eerste in Ierland in 1974-79, is de soort vastgesteld of gemeld in Denemarken, Frankrijk, Gibraltar (deze vogel werd ook vlak over de grens in Spanje gezien), Hongarije en Polen. Er is (nog) geen betrouwbaar geval in Brittannië. Van deze meldingen zijn alleen gevallen in Frankrijk, Gibraltar/Spanje en Ierland aanvaard waar het de determinatie betreft; in deze landen werd de soort in categorie D geplaatst vanwege de aanname dat de vogels per schip arriveerden. De andere meldingen werden niet ingediend bij of nog niet behandeld door de verantwoordelijke dwaalgastencommissies.

Gert Ottens, Ganzebloem 14, 3984 CG Odijk, Netherlands
gert.ottenssovon.nl
Colin Ryall, Centre for Environmental Management, Farnborough College, Boundary Road, Farnborough, Hampshire GU14 6SB, UK
c.ryallfarn-ct.ac.ukterug