Kies Nederlands Switch to English
Rose-coloured Starling
Siberian Rubythroat
Hoogwoud


Even geduld...
Dutch Avifauna
Nacht van de rallen

's Avonds en 's nachts op pad om in je telgebied te luisteren of er Porseleinhoentjes en andere, zeldzame rallen roepen. En misschien wel een Roerdomp. Met twee Nachten van de rallen wil Sovon dit voorjaar extra aandacht schenken aan het voorkomen van deze soorten. In Nederland zijn er veel gebieden geschikt als broedbiotoop voor het Porseleinhoen en de Roerdomp. Een aantal gebieden worden bijna jaarlijks goed geteld. Van andere regio's weten we nauwelijks iets over het voorkomen van rallen. Over de Binnenpolder bij Tienhoven bijvoorbeeld, recent nog een bolwerk voor het Kleinst Waterhoen! Om ook deze gebieden geteld te krijgen in 2015 is de hulp van nachtbrakers gewenst.

Porseleinhoen Porzana porzana (Hans Gebuis)
Porseleinhoen Porzana porzana (Hans Gebuis)

Het werkt als volgt. Je claimt van tevoren een gebied dat nog niet geteld wordt via dit kaartje. Ligt je gebied er niet tussen? Geef dan door welk nieuwe gebied je precies wilt gaan tellen.
In twee periodes ga je in de late avond of het begin van de nacht een keer op pad in dit gebied:

  • 17-26 april met eerste weekend als voorkeur
  • 29 mei - 7 juni met eerste weekend als voorkeur

Op de projectpagina vind je gedetailleerde informatie en een handleiding over deze telling.

Via de invoer op sovon.nl voer je je telling in achter Broedvogels. Je kunt dat ook live via ObsMapp doen, maar lees dan wel even de handleiding voor het uploaden van stippen naar Sovon. Losse meldingen via waarneming.nl zijn niet voldoende, omdat we dan niet weten welk gebied je hebt afgezocht en of je alle rallen en Roerdompen daadwerkelijk hebt ingevoerd. Als je 0 exemplaren van de bewuste soorten tegenkomt is dat net zo goed waardevolle informatie, die je als 0 kunt invoeren. Maar we hopen natuurlijk dat het nachtbraken de leuke soorten wél oplevert.

Rallen en roerdomp
De focus tijdens de twee late avond/nachtbezoeken ligt op de zeldzame rallen en de Roerdomp. Porseleinhoen, Klein en Kleinst Waterhoen en Kwartelkoning tellen mee. Van Porseleinhoen wisselt het jaarlijkse voorkomen sterk, maar beleefden we in 2013 een relatief goed jaar. Er werden 182 territoria genoteerd, waarvan (zoals meestal) het grootste deel in het noorden van het land. Mooie aantallen werden vastgesteld in de Onlanden (27) en De Wieden Ov (26). Van 2014 wordt het landelijke overzicht nog samengesteld, maar zoals gezegd is dat beeld verre van compleet. Van het Kleinst Waterhoen worden sinds 2012 tientallen territoria gemeld Nieuwe, natte natuurgebieden zoals de Onlanden hebben een enorme aantrekkingskracht op deze soort. Kwartelkoningen zullen er tijdens de eerste telperiode niet zijn, maar in de tweede periode wel.

Telpagina en Facebook
Op de pagina lees je alle gedetailleerde informatie over deze telling. Je kunt de geluiden van de relevante soorten beluisteren en de handleiding downloaden. Als teller is het natuurlijk ook leuk om je ervaring te delen en andermans verhalen te lezen op de facebookpagina.

We hopen dat je meedoet om een beter beeld te krijgen van de aantallen Porseleinhoentjes en Roerdompen in ons land!

Joost van Bruggen & Albert de Jong,
Sovon Vogelonderzoek Nederland

5020 views

Comments:

reactie
Door: Hans Russer, dinsdag 7 april 2015 23:16
Beste Joost en Albert: de Binnenpolder van Tienhoven is nooit een bolwerk voor rallen geweest maar wel de tegenoverliggende Polder Achteraf die tegenwoordig onder de gemeente Wijde Meren valt. Er wordt daar ieder jaar door mij en enkele andere vogelaars geluisterd, maar helaas is deze polder niet meer zo aantrekkelijk voor rallen. Maar we gaan het dit jaar gewoon proberen. En dan niet op 2 data maar meerdere nachten tussen half april en half augustus

met vr. gr.

Hans Russer
reactie
Door: Albert de Jong, dinsdag 14 april 2015 15:18
Beste Hans, je hebt gelijk. De Binnenpolder ligt er net naast. Leuk dat je er weer tijd in gaat stoppen. Jullie gaan ook in de twee telperiodes op pad, neem ik aan? zou mooi zijn!

You are not logged in, you must be logged in to post comments.