Kies Nederlands Switch to English
Rose-coloured Starling
Siberian Rubythroat
Hoogwoud


Even geduld...
´Ik ben niet gek, daar zit een Spaanse Mus!´

Op 13 mei 2000 beginnen Roy de Haas, Wil Leurs, Jan van der Laan en ik (Leo Heemskerk) aan onze negende big-day. De target-lijst met soorten die we die dag willen scoren staat op 180. Twee dagen eerder hebben onze concurrenten Wim en Raymond van Splunder, Leon Edelaar en Wim van der Schot ons record van 1999 geëvenaard met 179 soorten. We hebben veel concurrentie deze dag. Drie andere teams zijn ook gestart. De voorbodes om de 180 soorten te gaan halen zijn voor ons goed; dit wil zeggen veel soorten tijdens de voorbereiding plus de uitermate gunstige weersvoorspellingen.

De nachtsessie begint goed. Soorten als Purperreiger, Snor, Kerkuil, Steenuil, Roerdomp en Grote Karekiet werken lekker mee. Op de Veluwe komen we het team van Diederik Kok en Nils van Duivendijk tegen. Communicatie tussen de teams is minimaal. Wij focussen op soorten als Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Bosuil en Houtsnip op onze route. Rond 5:00 beginnen we te lopen voor de bosvogels. Gedurende tweeënhalf uur hebben we gemiddeld per drie minuten een nieuwe soort.

Met 77 soorten op zak rijden we rond kwart voor acht richting Amersfoort. In Amersfoort zingt de Kuifleeuwerik. Hierna gaan wij snel richting zee, met alleen enkele korte target-stops. Zo komen wij om half tien op de Hondsbossche Zeewering aan. De teller staat dan op 111. De trek is goed. Soorten als Roodpootvalk, Roodkeel- en Parelduiker plus een Kleine Jager worden gezien. Hierna rijden we naar het parkeerterrein aan het begin van de dijk in het eigenlijke Camperduin. We betalen braaf vijf gulden en gaan naar de Rouwkwikstaart zoeken. Een kwikstaart vliegt roepend over en gaat voor Wil in het weiland zitten.

Zelf scan ik de mussen die bij de schuur zitten. Verbaasd ben ik als een van die mussen een behoorlijke zwarte keel en zwarte borst heeft. Ik stamel tegen Jan: "Is dat geen Spaanse mus?". En nog een keer iets harder "Is dat geen Spaanse mus?!". Na een derde keer heb ik de aandacht van Jan. Ik hou de vogel in de gaten en zeg "Spaanse Mus... Spaanse Mus, kijk dan!". Jan zegt dat ik gek ben en dat ik moet komen om de Rouwkwik te zoeken. Ik leg Jan uit waar ik naar kijk en Jan bevestigd verbouwereerd dat het inderdaad een Spaanse Mus is. De vogel zit dan schitterend op vijf meter voor ons op een draadje! Hierna zien Roy en Wil de vogel ook.

Spaanse Mus 02

Spaanse Mus 01

Spaanse Mus Passer hispaniolensis, mannetje, Camperduin, mei 2000 (Chris van Rijswijk / www.birdshooting.nl)

Lichte paniek breekt uit. Camera's moeten ergens uit de auto worden gehaald. Er moet gebeld worden. Max Berlijn wordt gebeld en hij stapt direct in zijn auto. Remco Hofland, ook bezig met een big-day, wordt gebeld. Nick van der Ham wordt gebeld, die gelukkig binnen tien minuten bij ons is. Dit is het absolute hoogtepunt in de negen keer dat we in deze samenstelling een big-day houden! Om 10 voor elf rijden we opgetogen weg en vervolgen onze route met een niet geplande vertraging.

Spaanse Mus 03

Vogelaars bij de Spaanse Mus, Camperduin, mei 2000 (Chris van Rijswijk / www.birdshooting.nl)

Via de Afsluitdijk en de Lauwers komen we in de Flevo. Kwart voor twaalf worden de sigaren aangestoken en drinken we een glas whisky. Om vijf voor twaalf belt Roland ons op met de smeekbede om hen te helpen met de Nachtzwaluwen. Eén minuut over twaalf belt Robert Keizer van hetzelfde team met de mededeling dat ze 179 soorten hebben en dat de Nachtzwaluw één keer riep. Diederik belt niet veel later met het bericht dat zij 178 soorten hebben. Een paar dagen later blijkt dat ze een soort zijn vergeten. Helaas zijn de soortenlijsten van de andere teams nooit openbaar gemaakt.
Hoewel wij die dag maar 178 soorten hadden was dit wel een van de mooiste big-days, en voor mij persoonlijk een van mijn mooiste ontdekkingen!

Leo Heemskerk www.deceptiontours.nl


DB artikel Spaanse Mus Camperduin mei 2000

25505 views

Comments:


You are not logged in, you must be logged in to post comments.