Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...

Het voorspelspel - The Next Generation

De spelregels van 2010
Iedere deelnemer voorspelt 5 soorten waarvan nog geen geaccepteerd geval op de Nederlandse lijst staat. Het spel start op 1 januari 2010. De winnaar is de persoon die als eerste meer punten scoort dan het maximale aantal punten dat voor één soort te behalen is (uitleg over de puntentelling lees je verderop), óf degene die als eerste 5 nieuwe soorten goed heeft voorspeld. Dit betekent dus dat je niet alleen kunt winnen door een zo extreem mogelijke lijst samen te stellen maar ook door het voorspellen van 5 "makkelijke" soorten. Omdat er meerdere manieren zijn om te winnen kunnen er verschillende situaties optreden waarin het niet direct duidelijk is wie de winnaar is:

  • Er zijn tegelijkertijd twee personen die een puntentotaal behalen dat hoger ligt dan het aantal dat voor het voorspellen van één soort behaald kan worden: de deelnemer met het hoogste aantal behaalde punten is de winnaar van het spel. Indien beide deelnemers hetzelfde aantal punten hebben behaald word door de spelleiding één winnaar aangewezen.
  • Er zijn tegelijkertijd twee personen die 5 soorten juist hebben voorspeld: de deelnemer die het hoogste aantal punten heeft behaald is de winnaar. Is het puntentotaal eveneens gelijk dan word door de spelleiding één winnaar aangewezen.
  • Er is tegelijkertijd een (of meer) deelnemer(s) die een puntentotaal heeft behaald dat hoger ligt dan het maximaal haalbare aantal punten voor één soort én een (of meer) deelnemer(s) die 5 soorten goed heeft voorspeld: de winnaar word door de spelleiding aangewezen.

In alle gevallen waarbij de spelleiding een winnaar moet aanwijzen is het wellicht handig te weten dat wij zonder enig voorbehoud omkoopbaar zijn!! Mocht dit het geval zijn dan kunnen de betrokkenen contact met ons opnemen om te informeren naar onze wensen.

Het maximaal te halen aantal punten bereken je door het aantal deelnemers te vermenigvuldigen met het aantal voorspelde soorten. Aangezien je meer punten moet zien te behalen dan dit aantal, dien je dus minstens twee soorten goed te voorspellen. Het aantal punten dat is te verdienen voor een goed voorspelde soort wordt berekend door het totale aantal voorspellingen te delen door het aantal keren dat hij is voorspeld. Gaan we uit van het vorige voorspelspel, waar 84 deelnemers aan meededen, dan komt het maximaal te behalen punten uit op 84 x 5 = 420. Was je in de vorige editie 1 van de drie deelnemers die een Aasgier hadden voorspeld, dan verdiende je daarmee 140 punten (420/3).