Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...
Dutch Avifauna
Op zoek naar watervogels en Zeearenden

Op zondag 20 januari 2013 organiseert Staatsbosbeheer een vaartocht door het benedenrivierengebied, waarbij boswachters Thomas van der Es en Jacques van der Neut uitleg zullen geven over recente ontwikkelingen in dit gebied. De kans op Zeearenden is groot.

De (overdekte) rondvaartboot vertrekt bij de rederij van de Zilvermeeuw in Drimmelen. We zullen eerst koers zetten naar de Moerdijkbruggen. Tijdens het begin van de tocht varen we langs de zuidoever van de Brabantse Biesbosch. Dit deel van het Nationaal Park herbergt in deze periode van het jaar honderden Brilduikers Bucephala clangula, vele Nonnetjes Mergellus albellus en een aantal overwinterende Geelpootmeeuwen Larus michahellis.

Brilduikers Bucephala clangula (Thomas van der Es)
Brilduikers Bucephala clangula (Thomas van der Es)

Nonnetjes Mergellus albellus (Thomas van der Es)
Nonnetjes Mergellus albellus (Thomas van der Es)

Kort daarop zetten we koers richting de Moerdijkbruggen en varen we op het Hollands Diep. De afgelopen winters bleek dit een goede plek voor een verdwaalde Roodkeelduiker Gavia stellata en vaak zitten er enkele Toppers Aythya marila.

Na de Moerdijkbruggen komt het, normaal gesproken onbereikbare, eiland de Sassenplaat in zicht. Op het eiland, dat in de zomer overspoeld is met Lepelaars Platalea leucorodia, zien we rustende Bergeenden Tadorna tadorna en honderden Wintertalingen Anas crecca.

Op het westelijk deel van de Sassenplaat is recent een baggerspeciedepot aangelegd. Het depot wordt sinds 2008 gebruikt en meet een diepte van maar liefst 45 meter.

We varen ook langs Shell Moerdijk, waar vaak een rustende Slechtvalk Falco peregrinus te vinden is.

Als we het eiland gepasseerd zijn zal er op het schip een korte presentatie gehouden worden over de Sassenplaat. Jacques van der Neut vertelt de historie van het eilandje en laat beelden zien van de lepelaarkolonie die hier in de zomer te vinden is.

Even later passeren we het vestingstadje Willemstad en van daaruit gaan we richting de Haringvlietbruggen om een kijkje te nemen bij de Ventjagersplaten. In dit uitgestrekte gebied verblijven gigantische aantallen watervogels en treffen we jagende Slechtvalken Falco peregrinus. De afgelopen periode werden er nabij de Ventjagersplaten regelmatig Zeearenden Haliaeetus albicilla waargenomen en de kans is groot dat we deze schitterende roofvogel hier aantreffen.

 Zeearend Haliaeetus albicilla (Thomas van der Es)
Zeearend Haliaeetus albicilla (Thomas van der Es)

Grote Zilverreigers Casmerodius albus (Thomas van der Es)
Grote Zilverreigers Casmerodius albus (Thomas van der Es)

De oostpunt van het riviereneiland Tiengemeten is het volgende doel. Het eiland is weer een mooi voorbeeld van een succesvol natuurontwikkelingsproject. We varen vlak langs het eiland en zien hoge aantallen ganzen op het eiland fourageren. Vervolgens gaan we via de zuidrand van de Hoeksche Waard terug naar de Moerdijkbruggen. Tussen Numansdorp en Strijensas is in de loop van de tijd bouwland omgezet in wetland en daar maken veel watervogels dankbaar gebruik van. Het areaal aan natuurgebied langs de Rijntakken en de Maas vertienvoudigde tot ongeveer 12.500 hectare.

We varen onder andere langs de Oosterse Bekade Gorzen, waar in april 2011 de Ross' Meeuw Rhodosthetia rosea verbleef. Langs de zuidoever van de Hoeksche Waard hebben we kans op Blauwe Kiekendief Circus cyaneus en mogelijk Ruigpootbuizerd Buteo lagopus.

Terwijl we genieten van het lunchbuffet varen we terug richting de Biesbosch. Voordat we de Biesbosch bereiken vertelt boswachter Thomas van der Es aan de hand van beelden het verhaal over de broedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nationaal Park de Biesbosch. De soort bouwde in de winter van 2011 een gigantisch nest in een Zwarte Populier. In het voorjaar daarop bleek dat het om een succesvol broedgeval ging met 1 jong.

Aan het eind van de vaartocht belanden we in de Biesbosch, waar de laatste tien tot vijftien jaar ook menig landbouwpolder in waterland veranderde. We varen via het Noordergat van de Visschen naar binnen. Langs de oevers is het opletten voor Klapeksters Lanius excubitor. We varen door richting het hart van de Biesbosch. De kans op Zeearenden Haliaeetus albicilla is hier erg groot. In de kleinere kreken liggen mooie groepen Grote Zaagbekken Mergus merganser en horen we Waterrallen Rallus aquaticus krijsen. In de rietkragen is het opletten voor de Roerdomp Botaurus stellaris. Bij een koudere (vorst)periode is de Biesbosch het belangrijkste gebied van Nederland voor Grote Zilverreigers Casmerodius albus. In de winter van 2011/2012 werden er bijna 1000(!) geteld. In de kreken zullen we ze ongetwijfeld tegenkomen. Als we via natuurontwikkelingsgebied de Zuiderklip weer richting de Amer varen nadert de tocht zijn einde.

Zeearenden Haliaeetus albicilla (Thomas van der Es)
Zeearenden Haliaeetus albicilla (Thomas van der Es)

Tijdens de vaartocht op dit comfortabele schip zijn er boswachters van Staatsbosbeheer aanwezig voor het stellen van vragen over beheer, flora & fauna en natuurontwikkeling. Ook zullen er korte 'speed'-presentaties plaats vinden op een groot scherm. Koffie & thee bij aanvang en een uitgebreid lunchbuffet zijn bij de prijs inbegrepen.

We vertrekken om 10 uur vanuit Drimmelen en zijn om circa 16.00 uur weer terug. Kosten bedragen 35 euro.

Aanmelden kan via: www.zilvermeeuw.nl/watervogels

Voor meer informatie volg @ThomasvanderEs op twitter of houd het weblog van boswachter Jacques van der Neut in de gaten.

21240 views

Reacties:

reactie
Door: Thomas van der Es, zaterdag 29 december 2012 12:08
De tocht van 20 januari is volgeboekt. Er komt een tweede tocht! Zelfde inhoud andere datum. 24 februari 2012. Boeken kan nog steeds via www.zilvermeeuw.nl/watervogels
reactie
Door: Thomas van der Es, zondag 20 januari 2013 20:52
Tocht was erg fraai, juist met heftige sneeuwval en kou! Koppel zeearenden gezien, 100 + grote zilverreigers naast de boot. Honderden brilduikers, tientallen nonnetjes, wilde zwanen & kleine zwanen. Leuk was ook de bever die naast de boot met zijn staart op het ijs sloeg. Voor 24 februari 2012 zijn nog enkele plekken. Boeken kan via www.zilvermeeuw.nl/watervogels Vermoedelijk blijven we dan enkel binnen de Biesbosch grenzen en bezoeken we de Sliedrechtse Biesbosch ook.
reactie
Door: Thomas van der Es, woensdag 7 augustus 2013 21:25
Op 31 augustus en 8 september as zullen er opnieuw vaartochten plaatsvinden in Nationaal park de Biesbosch. Tijdens een 4,5 uur durende vaartocht (inclusief ontbijtbuffet) zullen we op zoek gaan naar zoveel mogelijk visarenden en zeearenden in de Brabantse en Zuid-Hollandse Biesbosch. Voor meer informatie zie www.zilvermeeuw.nl/visare... groet Thomas

Je bent niet ingelogd, je moet ingelogd zijn om reacties te plaatsen.