Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...
Dutch Avifauna
Weidevogel-themadag - 23 oktober 2010 - Leeuwarden

Nederland weidevogelland, toch? Nederland kent een groot enthousiasme en verantwoordelijkheid voor de weidevogels en hun bescherming. Maar toch lijkt een omwenteling in de krimp van onze weidevogels ondanks vele beschermings en beleidsinspanningen nog altijd niet bereikt. Het is tijd voor een blik in de toekomst. Op 23 oktober 2010 wordt door Nederlandse Ornithologische Unie en Biologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy een studiedag georganiseerd met de titel 'Weidevogels: tussen krimp & kramp'. In het ochtendgedeelte wordt ingegaan op de demografie en fenologie van broedende weidevogels. Tijdens het middaggedeelte staan recente resulaten en maatregelen centraal die handvatten geven voor een effectieve weidevogelbescherming voor de toekomst. De studiedag vindt plaats in congres- en studiecentrum 'It Aljemint', Doelestraat 4-6 te Leeuwarden. De toegang is gratis.

Programma:

10:00 Ontvangst en koffie

10:20 Welkom namens Fryske Akademy

10:25 NOU-mededelingen en dagopening door Janne Ouwehand (NOU)

10:30 Habitat selection and breeding success of northern lapwings in relation to agri-environment schemes and predation. Preben Clausen (National Environmental Research Institute, Denmark)

11:00 Waarom (weide)vogels vroeg moeten broeden, maar vaak niet vroeg genoeg zijn. Christiaan Both (Rijksuniversiteit Groningen)

11:30 Koffie/thee

12:00 Metingen aan de burgerlijke stand van weidevogels. Theunis Piersma, Roos Kentie, Lucie Schmaltz & Jos Hooijmeijer (Rijksuniversiteit Groningen)

12:30 Results of the EU-Life project Dümmersee: the creation of a source. Heinrich Belting (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Germany)

13:00 Lunch (zelf meenemen), Koffie/thee, 'Een toekomst voor weidevogels?' Film van Danny Ellinger

14:00 Beheer en inrichting van weidevogelgebieden: wat werkt wel, wat werkt niet? Ernst Oosterveld (Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek)

14:30 Hoe de effectiveit van het weidevogelbeleid verbeteren? Dick Melman (Alterra)

15:00 Koffie/thee

15:30 Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels. Maja Roodbergen (SOVON Vogelonderzoek Nederland)

16:00 Dagafsluiting De parels van de dag ... de kruimels aan het eind.
Eddy Wymenga (Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek)

10602 views

Reacties:


Je bent niet ingelogd, je moet ingelogd zijn om reacties te plaatsen.