Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...
Projectgroep Gedragregels Update 26 juli 2012

Op woensdag 25 juli heeft de eerste initiële vergadering plaatsgevonden van de Projectgroep Gedragregels.
Na een vruchtbare avond met veel discussie gaan we doorpakken op de volgende hoofdzaken:

  • Definieren van wat verstaan we onder verstoring
  • Hoe voorkomen we verstoring (ontdekker, organisaties, samenwerking, etc.)
  • Draaiboek om voorgaand punt in goede banen te leiden
  • Nazorg, leerpunten, vervolgacties (indien nodig)
  • Hoe gaan we met elkaar om in het veld (aanspreken, aangesproken worden, etc.)

Ps. Alleen even kort kernpunten genoemd, daaronder vallen (bleek tijdens de discussie) nog vele onderwerpen om uit te werken!

Bij het uitwerken van bovenstaande punten zijn/worden waarneming.nl & Birdpix.nl van het begin betrokken. Ook zal nog verder gekeken worden om andere betrokkenen het project te laten ondersteunen.
Op de Dutch Birding website zullen we met regelmaat updates geven van voortgang, waarbij altijd input kan worden gegeven via de forum-optie onder het bericht.

Projectgroep Gedragregels

--------------------------------------------------------

Beste leden van Dutch Birding,
Momenteel woedt er in toenemende mate een discussie over (de gevolgen van) mogelijke verstoring van vogels. Deze discussie wordt gevoerd op o.a. ons (foto)forum en het forum van waarneming.nl, maar zeker ook mondeling in het vogelaarcircuit. Hierover willen wij jullie informeren.

Dutch Birding maakt zich zorgen over de risico's die gepaard gaan met deze (toenemende) mogelijke verstoring. Dit is de reden dat er deze week binnen Dutch Birding een werkgroep is opgericht die dit onderwerp actief oppakt. Wij gaan hierbij als volgt te werk:

  • Definitief formeren werkgroep en plannen van overlegdatum.
  • Formuleren van probleemstelling, standpunten innemen alsmede het doen van adequate voorstellen voor oplossingen. Een en ander samengevat in een voorstel richting bestuur van Dutch Birding.
  • Samenwerking zoeken met betrokken partijen (zoals waarneming.nl, Birdpix, Nederpix)
  • Als werkgroep streven wij ernaar om binnen een vier weken een overlegmoment te hebben.

Gelet op de komende zomervakantieperiode alsmede om een goede besluitvorming te borgen is het niet mogelijk om dit proces binnen een maand vorm te geven. Wij verwachten medio september/oktober 2012 de visie van Dutch Birding te presenteren. In de tussentijd hopen en verlangen wij van onze leden dat zij handelen in het belang van vogels en alle vogelaars gezamenlijk. Doe dit op fatsoenlijke wijze en spreek dissonanten in de tussentijd (gezamenlijk) aan!
Mocht dit niet tot het gewenste effect leiden, meld u dan bij een bestuurslid van Dutch Birding (via dba@dutchbirding.nl).

Verder is er altijd de mogelijkheid om met Dutch Birding en w.nl de situatie te bespreken en vooraf afspraken te maken en hulp te vragen (indien mogelijk/noodzakelijk) van terreinbeheerders. Vaak is met enige acties en regelgeving vooraf een 'twitch' (zeker buiten het broedseizoen) goed te regelen.
Contact via dba@dutchbirding.nl of de Dutch Birding Inspreeklijn 010- 428 12 12.

Projectgroep Gedragregels22385 views

Reacties:

reactie
Door: Erik de Waard, woensdag 27 juni 2012 20:28
Wat een stompzinnige foto.
reactie
Door: Bas vd Burg, woensdag 27 juni 2012 20:39
Misschien even aangeven wie in de projectgroep zitten. En haal aub die domme foto weg, als je niet serieus genomen wilt worden moet je vooral dit soort foto's plaatsen......
reactie
Door: Wietze Janse, woensdag 27 juni 2012 20:45
Foto verwijderd. Niet omdat ik het nodig vond, maar om te voorkomen dat jullie het alleen hier over gaan hebben.
reactie
Door: Jan Hein van Steenis, woensdag 27 juni 2012 20:52
Wat leuk dat die Dwerguil er op de homepage bij staat. Daar heb ik nog iemand (een fotograaf natuurlijk) het bos uit gecommandeerd. Daar kwam welgeteld één positieve reactie op (van Pieter van der Luit). Later die dag stond iedereen in het bos (heb ik begrepen). Als mensen nou gewoon 's wat meer zouden corrigeren bij een twitch, dan hebben we die werkgroep hopelijk niet nodig (ik geef toe dat het niet makkelijk is als je er maar met z'n tweeën staat, maar meestal ben je toch wel óf groter óf sterker óf sneller [ik gok op het laatste!] dan de ander). Overigens is de aanwezigheid van een terreinbeheerder (zie Langstaartklauwier) ook heel effectief. Volgens mij is een overtreding afhankelijk van het terrein zo 50 tot 100 euro boete.

Overigens ben ik me er volkomen van bewust dat niet alles wat ik zélf doe door de beugel kan, maar er zijn verschillen tussen het non-stop verstoren van fotogenieke (pseudo)-zeldzaamheden en een onder-de-pet-gehouden eenpersoonswaarneming van een minder populaire soort (een plant of zo).
Gewijzigd op: 2012-06-27 20:54:51
reactie
Door: Bas vd Burg, woensdag 27 juni 2012 20:56
Thnxs! Het is een goed initiatief Wietze, waarvan ik best hoge verwachtingen van heb en ben benieuwd hoe eea vorm gaat krijgen al zul je de kwaadwillende einzelganger er niet mee tegen kunnen houden vrees ik....
reactie
Door: Jan Hein van Steenis, woensdag 27 juni 2012 20:57
Die foto is trouwens van Rob Bouwman. Nou ja, die had sowieso naar niemand geluisterd.
reactie
Door: Wietze Janse, woensdag 27 juni 2012 21:05
Kwaadwillende einzelgangers tegenhouden is beslist niet de insteek. We leven in een tijdperk met snelle informatievoorziening en sterke individualisering. Insteek is om dat eens in kaart te brengen, kijken hoe daar (beter) mee om te gaan en/of we daar nuttige adviezen richting (media)beheerders en gebruikers kunnen doen.
reactie
Door: Bas vd Burg, woensdag 27 juni 2012 21:21
mooi verwoord Wietze
reactie
Door: Max Berlijn, donderdag 28 juni 2012 10:50
Beste werkgroep, mag ik zo vrij zijn jullie wat persoonlijke gedachte mee t e geven? (ik wacht niet op het antwoord maar doe het gewoon)
- DB is een organistatie die mede tot doel heeft waarnemers (die aangesloten en lid zijn) mee te laten delen in de vreugde van het zien van zeldzame vogels (populair twitchen genoemd). Helaas is het ledenaantal dalende (in ieder geval niet stijgende). Verstoring van (zeldzame)(broed) vogels lijkt echter toe te nemen. Mijn conclusie is dat dit dus merendeels gebeurt door niet DB leden. Ik weet dat deze werkgroep met name het leven krijgt vanwege een discussie op het forum van waarneming.nl onder het topic “ Hoe voorkomen we verstoring”. Dit zeer uitvoerige topic geeft met name reacties van mensen die volgens mij geen lid zijn van DB en twitchen helemaal niet als “levensmotto” hebben (integendeel). Gedreven door wat voor reden dan ook zijn ze in staat dagelijks mega lange teksten te produceren wat te denken geeft over de tijd die ze over hebben om recente veldervaring op te doen en zich een menig te vormen over hoe er heden ten dage naar vogels gekeken wordt.
- Verstoring gebeurt vaak door fotograven (ja ik bestel ook graag een plaatje na). Deze blijven veel langer bij een zeldzaamheid dan de gemiddelde twitcher. Is DB een organisatie die is toegespitst op fotograven? Ik denk het niet. Zolang ik op Birdpix nog steeds makkelijk een handleiding kan vinden hoe ik Geoorde Futen in een ven moet fotograferen (en dan bedoel ik niet vanaf de kant), denk ik dat je daar meer behoefte hebt aan een werkgroep…
- In mijn persoonlijk optiek wordt er erg gegeneraliseerd bij het hebben van een mening over het gebruik van tape. Volgens mij is dit nog altijd veel minder schadelijk dan het “raggen door struiken” en uren lang pishen om een soort te zien te krijgen. Ik realiseer me dat er verschil is in het spelen van tape bij mogelijk broedvogels, maar als ik de discussie op waarn.nl zie wordt er gesproken over o.a. een Bergfluiter. In mijn optiek geen broedvogel en een eenzame helaas kansloze man die verdwaald is.
- Ik zie nog al eens geheimhoudingen door mensen die werken voor natuurorganisatie die betaald worden met belastinggeld of daardoor gesubsidieerd worden. Als reden wordt dan “kwetsbaar gebied” aangegeven, of “privé terrein”. Achteraf blijkt dat met iets meer inspanning er best wel op afstand een excursie geregeld kan worden waarbij het bovengenoemd doel van DB wordt nagestreefd (genieten van een natuurbeleving). De mensen die deze gevallen geheimhouden zouden in mijn optiek bij zichzelf te raden moeten gaan wie hen het recht geeft de waarneming geheim te houden (en vervolgens zelf wel mooie plaatjes te schieten). Waarom zij wel en wij niet?. Deze gedachte is niet geboren uit jaloezie maar net terug uit de US, heb ik gezien dat het erg nuttig kan zijn om veel mensen te laten genieten van een zeldzaamheid. In de US worden zeer grote stukken strand afgeschermd van badgasten voor broedende Piping Plovers en Least Terns. Resultaat veel ontevreden mensen op een kluitje strand en veel leeg lijkende (en vaak ook daadwerkelijk zijnde) stukken strand, onbegrip en bij de volgende stemming een Henk Bleeker op de stoel van zo’n staat die alles weer om zeep helpt. Geheimhouden en afschermen is dus niet de oplossing.
- Als laatste wil ik jullie nog een gedachte meegeven: Als de Visuilen zeven jaar geleden in Turkije waren ontdekt door een van die personen die participeren in het topic van waarn.nl en er daarna werd gezegd dat ze de komende zeven jaar dagelijks met party boten met duizenden dikbuikige mensen (ja, ik hoop eind deze maand te gaan) onder de nesten door zal worden gevaren en gestopt, dan zouden ze bezwaarschriften en handtekeningacties organiseren. Maar wat is de realiteit, die uilen gedijen prima onder deze “verstoring” en zijn ook nog eens veel beter beschermd voor eier- rovers etc. door de vele ogen die ze dagelijks zien. Kortom wat weten we nu eigenlijk van wat verstoring is of wat niet?
- DB (schoenmaker) blijf bij je leest, vergeet je doelstelling niet, je kunt de wereld niet veranderen. Voor diegene die in het veld zijn, laat je gezonde verstand en moreel spreken en spreek op persoonlijke titel mensen aan wanneer ze zich storend gedragen. Groet Max
reactie
Door: Wietze Janse, donderdag 28 juni 2012 12:50
Max, bedankt voor je bijdrage. We hopen op meer, want deze worden beslist meegenomen. Zoals je al aangeeft, ligt het allemal niet zo eenvoudig, belangrijkste reden dat we eens een aantal zaken willen definieren, ook om zo volgende gevallen goed af te handelen en het voorkomen van discussies die maar alle kanten uitspringen, omdat iedereen zijn eigen grenzen legt (vaak ook nog redelijk/goed onderbouwt). Vergelijk het handboek CDNA, een handvat om zaken na te slaan. Naar zoiets willen we ook werken, zeker om discussies en acties duidelijk te houden.
reactie
Door: Jankees Schwiebbe, donderdag 28 juni 2012 13:30
Op zich kan ik het initiatief wel waarderen maar ik krijg toch het gevoel dat de fotografen het gedaan hebben. Wordt zelfs al door iemand genoemd.

E.a. moet veel breder getrokken worden...Ringen vind ik ook verstoren maar dat mag/kan wel? 3 jaar geleden een schaatsmarathon op de Oostvaardersplassen. Normaliter verboden terrein maar als er ijs op ligt dan mag iedereen er op. Ook dat is verstoring!

Dus richt je niet alleen op vogelaars/fotografen.reactie
Door: Jan Zwaaneveld, donderdag 28 juni 2012 14:19
Het gaat m.i. ook niet per se om twitchers of fotografen (hoewel je uit sommige bijdragen op het forum van waarneming.nl iets anders zou kunnen opmaken). In ieder geval hóórt de discussie niet over twitchers en fotografen te gaan, maar over mensen die zich niet weten te gedragen, of ze nu twitcher, fotograaf, recreatief vogelaar of wat dan ook zijn. Blijkbaar zijn er de laatste tijd zeldzame (broed)vogels verstoord, gaan er mensen ondanks protesten van collega-vogelaars toch in hun eentje het land op om een zeldzame vogel te fotograferen, is er getaped waar dat helemaal niet nodig was, dat soort dingen. Je kunt erover discussiëren of die afzonderlijke gevallen nu zo rampzalig waren, maar mensen storen zich eraan. Waardoor je het effect krijgt dat er steeds meer onder de pet gehouden wordt omdat men geen zin heeft in 'toestanden'. En dat is toch een ontwikkeling die je als DBA niet moet willen. Dan heb ik het nog niet over eierrovers, nestenknippers, vogelvangers en roofvogelvervolgers en dergelijke types, die mogelijk afkomen op de openbare info op waarneming.nl en db alerts. Ik vind het daarom goed dat er eens over nagedacht wordt.
reactie
Door: David Uit de Weerd, donderdag 28 juni 2012 14:56
Dank je Jan, ik had het op dit moment niet beter kunnen verwoorden!
reactie
Door: Vincent van der Spek, donderdag 28 juni 2012 16:47
Dag Wietze,

Het is wellicht belangrijk om duidelijk te maken wat het doel precies doel is.

1) Willen we geen ecologische schade aanrichten? Dat vind ik een uitstekend streven! Denk na over schade aan populaties en ook aan habitat. Dus WEG uit kolonies, WEG op plekken veel te dichtbij hoogwatervluchtplaatsen enz. En dan breder trekken dan vogels (andere fauna en flora/vegetatie).

2) Of: is het een dierenbeschermingsding? Dat het individu geen schade mag lijden? Dat is echt iets anders dan het eerste punt. Eén dwaalgast heeft namelijk geen ecologische relevantie. Mag er dan meer dan bij punt 1? Of willen we het individu zo goed mogelijk beschermen?

3) Of: mag een vogel niet verstoord worden omdat andere twitchers ‘m dan misschien missen? Of hiermee voorkomen dat iets uit voorzorg geheim gehouden wordt?
Dat klinkt erg plat, maar zo plat is het soms ook gewoon. Ik ben nog steeds bepaald niet blij met de verjagers van de Bartram’s op de Maasvlakte – nog altijd een lifer voor me. Anderzijds heb ik zelf eens een Kleinste Jager verjaagd die nog niet iedereen gezien had…

4) Of: is het vanwege het imago? Willen we geen slechte reputatie?

Er zijn natuurlijk meerdere doelen mogelijk. Zelf vind ik de eerste de aller- allerbelangrijkste. Nog eens iemand bijna óp de HVP van de Westhoek en dan…
Gewijzigd op: 2012-06-28 16:48:50
reactie
Door: Vincent van der Spek, donderdag 28 juni 2012 17:09
@ Max
Leuk Max, dat ik het zo vaak met je oneens ben en dat ik je toch een fijne vent vind!

“Achteraf blijkt dat met iets meer inspanning er best wel op afstand een excursie geregeld kan worden.”

Maar hoe heb je dat bepaald? Dat vind je denk ik vooral omdat je een ander belang hebt. Misschien lukt het soms logistiek gewoon even niet (geen tijd: belastinggeld moet je goed besteden), dat weet je toch niet? En vooral: een beheerder kan in zijn eigen gebied een betere inschatting maken of iets mogelijk is dan twitchers zonder enige (lokale) ecologische achtergrond.

Natuurlijk had het soms best gekund, dat is vast waar. Maar zelf ben ik nooit boos over een geheimgehouden soort. Vergeet niet: een vogel doorgeven voor de hobby van een ander is een gunst en geen plicht. De gemiddelde beheerder (en ook veel vogelaars) zijn geen twitchers, vergeet dat niet!

Vergeet ook niet: er zijn door heel het land regelmatig wél excursies geregeld (ik noem kleine trap dit jaar). Daarnaast: DB heeft nog steeds een slechte reputatie. Dat helpt niet, weet ik uit ervaring.

Ik kan je verhaal goed volgen over het buiten sluiten van mensen en het effect op draagkracht voor natuur. Ik ben het met je analyse an sich eens, maar om dat te koppelen aan incidentele recreatie voor een groep mensen ‘van buiten’ met een dubieuze reputatie … ik kan me goed voorstellen dat een beheerder liever zijn tijd steekt in structurele, regionale recreatie. Wat levert zo’n excursie je op?

Ik heb zelf namelijk in het verleden 2x mede een excursie geïnitieerd. Veel mensen waren blij en tevreden, maar ik bedenk me de volgende keer toch even. Er is namelijk ook enorm gezeurd, om allerlei onbegrijpelijke redenen. Zelfs als je iets organiseert, worden mensen boos! Twee citaatjes, maar er zijn er veel meer: “Ik kon niet, maar ze doen niet eens nóg een excursie. Belachelijk!”. En voor de privépersoon die de hele dag thuis moest blijven voor vogelaars (met vieze schoenen en zo) hadden we bedacht dat iedereen een heel klein bedrag moest betalen. Dat is gestort naar een goed doel. Diverse mensen waren echt enorm kwaad (echt kwaad) op die man over het betalen van 2 euro p.p.

Bizar he? Mijn zin om iets te regelen is er wel van afgenomen.

Groet, Vincent
reactie
Door: Peter Lindenburg, donderdag 28 juni 2012 17:20
Veel succes met deze werkgroep, een goed initiatief. Ik zou teleurgesteld zijn als deze werkgroep alleen maar komt met geupdate gedragsregels of iets dergelijks, want dat is volgens mij geen antwoord op de huidige problemen, die veroorzaakt worden door toenemende massaliteit van de hobby en snelheid van informatieverspreiding.
Ik denk dat het probleem niet al te vaak door DB-leden wordt veroorzaakt en dat vooral gekeken moet worden naar hoe we met locatie-informatie moeten omgaan. Nu is dat binnen de kortste keren allemaal openbaar voor iedereen die het maar wil vinden: van twitchers tot eierrovers. Naar mijn idee is de uitdaging dat we ervoor zorgen dat de goedwillende vogelaar de info wel kan krijgen en de eierrover niet. Dat doen we door de info selectief te verspreiden aan mensen die zich vooraf gecommitteerd hebben aan de gedragscode/harde regels, en dat doen we door mensen die zich stelselmatig misdragen te royeren. Daarbij moet waarneming.nl betrokken worden. Ik pleit voor dutchbirding.waarneming.nl, met een team toegewijde moderators en hoge onderlinge sociale controle.
Daar waar problemen worden veroorzaakt door twitchers mag van mij wel eens man en paard genoemd worden en strenger opgetreden worden: eerste gele kaart, daarna royeren.

groeten Peter Lindenburg
Gewijzigd op: 2012-06-28 17:24:06
reactie
Door: Wietze Janse, donderdag 28 juni 2012 17:26
Vincent, bedankt voor je bijdrage, de eerste kunnen we zeker mee verder. Ik kan hier nu mijn persoonlijk mening neerzetten over welk doel we willen nastreven, maar dat willen we in de 1e vergadering met elkaar verder bepalen, dus dan verder. Maar wel bedankt voor het uitschrijven, scheelt mij weer werk ( een knipoog maar ook serieus!).

Verder heb ik gelukkig veel goede ervaringen met het regelen van excursies, etc., met de deelnemers, beheerders of privé eigenaren! Issue die ik wil oppakken is hoe (wat kunnen we doen om) houden we die positieve ervaring tot het einde toe vol, vaak komt er halverwege de klad in ......
reactie
Door: Marcel van der Tol, donderdag 28 juni 2012 19:03
@Max
Ik denk dat het de discussie niet bevordert dat je het probleem expliciet bij één bepaalde groep legt (de fotografen). Het is ook niet zo aardig om impliciet de verantwoordelijkheid voor die fotografen in de schoenen van Birdpix te schuiven. Niet iedereen die met een camera rondloopt is fotograaf en de meeste die met een camera rondlopen hebben helemaal niets met Birdpix te maken.
Feit is dat openheid over waarnemingen van zeldzaamheden op gespannen voet staat met andere oogmerken. De belangrijkste zijn denk ik de bescherming van vogels en hun leefomgeving (inclusief vegetatie en (leefgebied) andere dieren) en de bescherming van de belangen van andere mensen (waaronder andere vogelaars, andere gebruikers van het gebied, grondeigenaren).
De enige manier om problemen uit te sluiten is geen waarnemingen meer vermelden. Dat zou denk ik voor velen onwenselijk zijn.
Een andere manier is sociale controle, maar we kunnen niet ontkennen dat die niet altijd goed werkt, zeker als een beest langer blijft zitten en de harde kern van de twitchers geweest is. Dan zie je de sociale controle ook verzwakken. Ik heb zo wel eens een complete drijfjacht door een natuurgebied gezien, naar een beest wat kennelijk allang was verdwenen. Oh ja ze droegen ook allemaal een camera bij zich, dus dat waren vast allemaal fotografen en hoewel ik meestal niet bang ben om mijn mond open te doen had ik die dag niet de moed en de energie om er wat van te zeggen. Ik schaamde mij voor de andere twitchers, vogelaars, fotografen en heb direct weer rechtsomkeert gemaakt. Wel is het blijven knagen. Waarom heb ik er toen niets van gezegd? Herkent iemand dat?
Het beeld wat bij mij was blijven hangen was dat van een stelletje gefrustreerde twitchers die misschien wel een lifer hadden gemist. Ik was er daarom zelf ook voor die soort, maar het missen van een lifer is niet iets waar ik mij erg druk over kan maken. Nu is het makkelijk om de DBA hier de schuld van te geven, of misschien wel waarneming.nl, maar de heren hadden een camera bij zich dus zouden we Birdpix ook als zondebok kunnen aanwijzen. Eén ding weet ik zeker, een foto van die vogel van die plek hadden we niet op Birdpix geplaatst. Daar had ik zelf een stokje voor gestoken. Dus als je verwijst naar Birdpix hoe beschreven wordt dat je bepaalde vogels het beste kunt fotograferen, verwijs dan ook naar alle maatregelen en beperkingen die de gebruikers opgelegd worden, met als doel om excessen te voorkomen. Daarnaast worden regelmatig gebruikers, wanneer zij zich in de ogen van de moderators misdragen, de toegang tot Birdpix ontzegd. Ik ben eigenlijk benieuwd of dat ook bij waarneming.nl of DBA gebeurt.


reactie
Door: Wietze Janse, donderdag 28 juni 2012 19:36
@Marcel, bedankt voor je reactie.
We zijn dit juist gestart omdat we van mening zijn dat het vingerwijzen naar anderen en de daarbij eindeloze discussies, ons inziens, tot nog weinig aanpak heeft geleid.
Zoals eerder gezegd: We leven in een tijdperk met snelle informatievoorziening en sterke individualisering. Daarin speelt het digitale cameratijdperk en daarbij behorende fotografen zeker een rol, maar het is inderdaad te gemakkelijk om het dan alleen op de fotografen te schuiven.
Jouw reactie wordt daar beslist in meegenomen!
reactie
Door: Max Berlijn, donderdag 28 juni 2012 20:39
@Marcel, begrijp me goed ik heb niets tegen fotograven, integendeel, vaak vraag ik om een mooie digi voor mijn verzameling. Wel moet je het met me eens zijn dat het willen maken van een mooie plaat en grotere valkuil voor verstoring is dan het enkel willen zien van de vogel, simpelweg omdat een plaat maken moeilijker is. Al met al ken ik veel fotograven en die, die ik ken, nemen hun verantwoordelijkheid in deze maar een recent slecht voorbeeld van een fotograaf (Birdpix of niet, geen idee, volgerns mij wel want de foto van hem werd op die site gevonden) was er bij het Klein Waterhoen van Arnhem waar een pad gemaakt was door een vier meter lange rietkraag heen om bij het plasje te komen om het Klein Waterhoen aldaar te fotograferen. Die, die hem wilde horen hadden geen noodzaak voor zo'n pad omdat hij prima te horen was vanf de weg. Groet en fotografeer ze..
Gewijzigd op: 2012-06-28 20:43:49
reactie
Door: Jos van den Berg, donderdag 28 juni 2012 23:39
Goed initiatief ; een Projectgroep Gedragsregels. Ik zou nog willen toevoegen;
foto's waarvan bekend is dat ze door onbehoorlijk gedrag van de fotograaf gemaakt zijn, niet publiceren...... Straffen, niet belonen.
reactie
Door: Marcel van der Tol, vrijdag 29 juni 2012 00:12
@Max
Foto's van Klein Waterhoen worden in het broedseizoen, samen met een hele lijst andere soorten, niet op Birdpix geplaatst, juist om het platlopen van zo'n locatie niet aan te moedigen, dus ik denk dat je bronnen niet helemaal kloppen.
reactie
Door: Klaas van Dijk, vrijdag 29 juni 2012 09:05
Goed dat jullie dit voortvarend hebben aangepakt. Uitstekend om er ook op de site van DB melding van te maken. Wie (namen) zitten er in deze groep (vraag is eerder ook al gesteld door Bas, maar is volgens mij nog niet beantwoord).

Bij het onderdeel 'Samenwerking zoeken met betrokken partijen (zoals waarneming.nl, Birdpix, Nederpix)' zou ik graag zien dat er wordt gezocht naar manieren om goed samen te werken / te overleggen met terreinbeheerders (met name de beheerders van natuurgebieden, te weten het trio Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen). Dat hoeft allemaal misschien niet heel erg formeel.
Je kunt ook denken om lijnen te leggen via twitchers (= vrijetijdshobby) die werkzaam zijn bij één van deze terreinbeheerders (er zijn verschillende actieve DB-ers die bij een terreinbeheerder werkzaam zijn). Ik zou ook samenwerking / overleg (kan heel goed ook informeel) zoeken bij Sovon (idem als bij terreinbeheerders).

M.b.t. het plaatsen van foto's de lat flink hoog leggen.
Veel succes.

reactie
Door: Wietze Janse, vrijdag 29 juni 2012 09:33
Namen, tot zover: David uit de Weerd, Lennaert Steen, Hans Pohlmann, Jaap Denee, Vincent Hart en ik.

Eerste vergadering is inderdaad bedoeld om zaken te definieren, zonder dat kom je niet verder (misschien Marcel ook maar uitnodigen?).

Goede contacten met elkaar is inderdaad heel belangrijk, is er geluk al op veel fronten, zeker door de door Klaas genoemde organisaties. Is een belangrijk aandachtspunt!
reactie
Door: Bas vd Burg, vrijdag 29 juni 2012 10:04
Wat ik mezelf nog steeds afvraag is waarom altijd maar weer wordt gesproken over de DBA-er (als synoniem voor twitcher) en over de birdpix-er (als synoniem voor vogelfotograaf) maar nooit over de waarneming.nl-er. Er is dus toch een bepaalde imagoschade (van DBA al heel lang) en de vraag is of je die ooit nog weg kan nemen. Een stap in de goede richting zou iig zijn, zoals Jos maar ook anderen al aangeven, geen foto's meer toelaten op de DB-site van mensen waarvan je weet dat ze over de scheef zijn gegaan en deze foto's dan ook niet opnemen in de DVD of in het blad Dutch Birding (ook al zijn het de mooiste foto's van een bepaalde soort!). Verregaande stappen zouden kunnen zijn royeren lidmaatschap DB-alerts met als meest heftige stap royeren lidmaatschap Dutch Birding. Daarnaast zorgen voor goede contacten met beheerders, waarnemers erop wijzen dat binnen de DBA contactgegevens bekend zijn van terreinbeheerders, waarnemers erop wijzen dat de DBA kan faciliteren in excursies/openstelling terreinen. Een hoop punten zijn overigens al door diverse mensen aangevoerd zie ik nu haha
reactie
Door: Jan Zwaaneveld, vrijdag 29 juni 2012 12:23
Wat misschien ook een aandachtspunt is, is het feit dat er, veel meer dan vroeger, tegenwoordig een vrij groot percentage onervaren waarnemers en fotografen op zeldzame vogels af komt. Vroeger begon je met vogelen in je eigen omgeving, je leerde eerst de gewone soorten kennen en dan schakelde je na een aantal jaren al dan niet over op het twitchen van zeldzame soorten. Tegenwoordig beginnen ze meteen met het scoren van Ross' Meeuwen, Kroonboszangers en Grote Geelpootruiters. Idem met fotografie: i.t.t. vroeger loopt tegenwoordig bijna iedereen met een camera om zijn nek en omdat de plaatjes niet meer hoeven te worden ontwikkeld, kun je er lekker op los schieten, net zolang tot je iets aardigs hebt. Het is de beginnelingen van harte gegund natuurlijk, maar intussen missen ze meestal wel een hoop ervaring op het gebied van vogelgedrag en hoe je je het beste kunt gedragen bij een twitch of bij een bepaalde vogelsoort. Hier zou gerichte voorlichting misschien kunnen helpen.
reactie
Door: Klaas van Dijk, vrijdag 29 juni 2012 13:55
Wietze, bedankt voor je reactie. Bas (en anderen), Dutch Birding is een Stichting en daar kun je dus niet lid van zijn. Een vereniging (bijvoorbeeld Avifauna Groningen) heeft een bestuur en dit bestuur moet verantwoording afleggen aan de leden, meestal via een ledenvergadering. Leden benoemen het bestuur / keuren beleid van het bestuur goed, etc. Uiteindelijk zijn dus bij een vereniging de leden dus de baas. Is totaal anders bij een Stichting: je bent donateur omdat je de doelstellingen wilt ondersteunen, het blad graag wilt lezen, etc. Donateurs hebben dus geen -formele- invloed op het bestuur / beleid van de Stichting. Ik heb ook geen idee of je mensen kunt weerhouden om donateur van een Stichting te zijn (zelf nooit in een bestuur van een Stichting gezeten).

Wel kun je als DB (de stichting / het bestuur / de redactie, etc. ) eisen stellen aan foto's die op de site staan, die in het blad verschijnen, in jaaroverzichten etc. Ik sluit me hierbij bij jouw ideeën daarover aan: m.i. passen jouw ideeën bij de doelstellingen van DB op het vlak van natuur- en vogelbescherming.
Gewijzigd op: 2012-06-29 13:56:51
reactie
Door: Johan van 't Bosch, vrijdag 29 juni 2012 19:30
Heel goed dat er een werkgroep is opgericht. Wel ben ik van mening (net als Gert Veurink op het wn.nl forum) dat ik het veel beter zou vinden om een gezamenlijke werkgroep op te richten met waarneming.nl, birdpix en nederpix (en misschien zelfs wel wat terreinbeherende instanties). Het gaat er m.i. om dat die clubs/websites/informatieaanbieders (of de gebruikers ervan) samen oplossingen bedenken die een zorgvuldig 'gebruik' van natuur en informatie waarborgen door een grote groep mensen die niet tot een van die verschillende clubs beperkt zijn. Ik zou het jammer vinden als ieder eerst zelf wat gaat bedenken en daarna pas weer bij elkaar aanklopt.
reactie
Door: Bas vd Burg, vrijdag 29 juni 2012 20:55
@Klaas, je hoeft mij niet te vertellen dat je niet lid kan zijn van een stichting. Ik had het daarom niet voor niets over Dutch Birding (= het blad) en DB-alerts (het info-systeem) en niet over de DBA (= de stichting). Met mijn woordkeuze "lidmaatschap" heb ik dus kennelijk wat verwarring gezaaid. Dit geheel terzijde en totaal niet relevant in deze hele discussie......
reactie
Door: Klaas van Dijk, zaterdag 30 juni 2012 12:43
Max schreef: "DB is een organisatie die mede tot doel heeft waarnemers (die aangesloten en lid zijn) mee te laten delen in de vreugde van het zien van zeldzame vogels. Helaas is het ledenaantal dalende. Verstoring van (zeldzame)(broed) vogels lijkt echter toe te nemen. Mijn conclusie is dat dit dus merendeels gebeurt door niet DB leden. Ik weet dat deze werkgroep met name het leven krijgt vanwege een discussie op het forum van waarneming.nl onder het topic “ Hoe voorkomen we verstoring”."

Max, niets staat DB in de weg om naar aanleiding van een topic op waarneming.nl (en eerdere discussies hierover) het voortouw te nemen om wel een duidelijk standpunt er over in te nemen over hoe we nu (anno 2012 en in de jaren erna) moeten omgaan met de vele mensen die ook graag van vogels willen genieten (zeldzaam of niet). M.i. past het instellen van deze werkgroep juist prima binnen de doelstellingen van DB.

Ik denk dat het juist wel op de weg ligt van DB om dit op deze manier op te pakken. De tijden veranderen, dus heel goed mogelijk dat de regels van vroeger (wanneer opgesteld?) nu niet meer voldoen. Vroeger had je geen mobiel en geen internet. Het voortouw nemen, een goed set regels opstellen / betere afspraken maken / laten zien wat je doet bij overtredingen etc. kan dus juist erg positief uitpakken voor DB. Je laat dan als organisatie zien waar je voor staat.


Bas, mijn welgemeende excuses dat ik veronderstelde dat je niet het verschil wist tussen een vereniging en een stichting. Een deel van de verwarring komt door de tekst van het tabje 'lid worden' op de site van DB. Je kunt alleen maar abonnee worden van het tijdschrift (http://www.dutchbirding.nl/page.php?page_id=30).
reactie
Door: Max Berlijn, vrijdag 13 juli 2012 13:29
Het eerste resultaat van de discussie op waarn.nl betreffende verstoring lijkt te zijn "geboekt". Een Kleine Geelpootruiter is gedurende twee weken geheim gehouden op een plek in NH. De plek zou kwetsbaar zijn. Ik begreep via datzelfde forum dat er wel paden doorheen liepen (waarvanaf de vogel zichtbaar was?). De ontdekker heeft wel meerdere personen van zijn/haar "inside circle" de soort gegund, getuige de vele dagelijkse invoeringen. Koren op de molen van diegene die eigenlijk alle soorten achter de "decoder" willen hebben. DB (werkgroep) laat je niet voor de kar van deze mensen spannen en sta waarvoor je ooit bent opgericht. waarnemingen delen (binnen de geschapen mogelijkheden)
reactie
Door: Jurjen Postma, vrijdag 27 juli 2012 17:53
Een paar zaken die bij mij leven:
Het is een horrorscenario om te zien wie (overigens na zeer lang aandringen uit het veld - ik meen dat ik de eerste discussie op internet hierover al midden/eind jaren 90 zag)nu gaan bomen over hoe en wat: Dutch birding en Birdpix. Bepaald niet de partijen die bij mij als eerste bovenkomen als ik het heb over goed voorbeeld uit de praktijk, eerder het tegenovergestelde. Loffelijk dat er nu wel aan gewerkt aan worden schijnbaar, maar lekker voelt het niet.
Tweede onderdeel van het horrorscenario, de onontkenbare vriendjespolitiek binnen deze twee organisaties. Wie bepaalt wat openbaar wordt en wat niet en daaraan gekoppeld: als er iets niet openbaar gemaakt wordt, wie bepaalt dan wie er TOCH mag gaan kijken.

Niet zeggen dat dat onzin is, dat is het niet, dit gaat gebeuren.

Ik ben erg benieuwd naar de uitwerking. De uitwerking op papier, maar ook die in de praktijk. Niet alleen benieuwd overigens, ook wat bevreesd.
Ceterum censeo gaat waarschijnlijk vaak voorbij komen bij dit onderwerp.
Gewijzigd op: 2012-07-27 17:54:34
reactie
Door: Hans Pohlmann, zaterdag 28 juli 2012 09:44
Jurjen,
goede opbouwende reactie. Daar kunnen we wat mee......
Misschien is het een goed idee om de mensen die hier tijd en energie in steken wat vertrouwen te gunnen. Of beter nog: de suggesties die je ongetwijfeld hebt om jouw horrorscenario bij te sturen hier posten. Ik ben benieuwd wat je sinds de jaren 90 bedacht hebt.
reactie
Door: Jan van der Laan, zaterdag 28 juli 2012 11:16
Inderdaad wat Hans zegt. Dutch Birding is zich er daarvan al sinds de oprichting van bewust. Sterker nog, in de jaren 70 moest je je als soortenjager (zo heette dat doen) steeds maar verdedigen tegen loze beschuldigingen van verstoring en vernietiging van terreinen.
Paradoxaal echter is dat het aantal leden/donateurs van DB steeds terugneemt, maar dat men meer dan ooit naar zeldzame en schaarse soorten wil kijken.
Overigens ben ik wel weer voor meer geheimhouding. Dan maakt onze hobby weer wat spannender en komt het weer aan op de gunfactor (van het werkwoord gunnen) als je een soort kan zien of niet ;-).
reactie
Door: Max Berlijn, zaterdag 28 juli 2012 12:37
Volgens mij moet je beginnen met lid te worden van RBA, voor 36 euro in het jaar wordt je heel was "gegund" en wordt je zeker sinds de laatste DBlijn inspreker Klaas Haas vaak gewaarschuwd wat wel en niet te doen en zelfs waar je bijv. je auto moet parkeren. Dat zie je bij de andere netwerken nog niet zo snel. Groet Max (deelnemer aan vele "horrorscenario's" sinds de jaren tachtig..)
Gewijzigd op: 2012-07-28 12:40:48
reactie
Door: Theo Muusse, woensdag 1 augustus 2012 21:36
Geachte werkgroep, ik biedt mij ook aan om lid te worden van de werkgroep.
Als ervaren twitcher en terreinbeheerder in 1 een idee?
Samenwerken met andere websites lijkt me niet perse nodig. DB is tenslotte de grondlegger.

Theo
reactie
Door: gijs woldhek, zondag 5 augustus 2012 12:48
Hé Jan, soortenjager is toch ook wat het is...

Gijs
reactie
Door: Klaas van Dijk, vrijdag 17 augustus 2012 10:31
Een ander aandachtspunt voor de Projectgroep Gedragsregels is het formuleren van regels rond het publiceren van 'gevoelige' informatie in het tijdschrift Dutch Birding.

Als klassiek voorbeeld van hoe het niet moet noem ik vaak een publicatie in het tijdschrift Limosa van een zeer gedetailleerde topografische kaart met waarnemingen en broedholen van de Drentse Ruigpootuilen (Broedende Ruigpootuilen in Drenthe in 2008, Limosa 82 [2009], pag 49-58, auteurs Willem van Manen, Aaldrik Pot, Gert Ottens & Marnix Jonker). De auteurs Gert Ottens en Willem van Manen (beide tevens lid van de redactie van Limosa) waren voorstanders van publicatie van deze kaart. De auteurs Aaldrik Pot en Marnix Jonker waren er fel op tegen en beide waren (en zijn), zacht gezegd, niet te spreken over de gang van zaken.

Zelf had ik destijds (na uitkomen van het artikel) meteen al het idee dat het een fluitje van cent moest zijn om de broedlocaties te vinden (want in het artikel staat ook de naam van een plaats in Drenthe genoemd). Een bevriende vogelaar (werkzaam als beheerder van natuurterreinen en goed thuis op het gebied van kaarten) was het ook meteen al opgevallen. Maar ik was altijd te lui om dit in een topografische atlas na te zoeken. Maar er is nu Google Earth. Je typt de plaatsnaam in en binnen een minuut heb je de locatie. Bij Limosa kan dit dus allemaal. Nog steeds staan Willem van Manen en Gert Ottens vierkant achter hun beslissing van destijds.

Ik denk dat het goed is dat er bij het tijdschrift Dutch Birding duidelijke regels hierover moeten zijn. Ergo: niet tegen de wil in van één of meer auteurs / de terreinbeheerder (etc.) zulke gedetailleerde kaarten publiceren cq de kaart zodanig 'vervagen' dat iedereen zich er goed in kan vinden. Het kan best zijn dat dergelijke regels bij het tijdschrift Dutch Birding wel bestaan, maar wellicht geen slecht idee om het ook nu mee te nemen en nogmaals duidelijk te bevestigen.

Klaas van Dijk
Gewijzigd op: 2012-08-17 10:33:48
reactie
Door: Marcel Scholte, maandag 10 september 2012 16:55
Misschien is het ook nuttig om eens te buurten in andere landen, hoe hier om wordt gegaan met het verstoringsvraagstuk. Ik kan mij niet voorstellen dat het in de UK of België ook altijd koek en ei is.
Daarnaast bekruipt mij het gevoel, ook verwoord door andere hier, dat heel veel goeden onder een beperkt aantal slechten moeten lijden.
De ontwikkelingen van de schandpaal bij waarneming.nl en de tenenkrommende en verzuurde reacties aldaar zijn naar mijn mening niet de weg. Dit leidt alleen maar tot een lose-lose situatie.
Samenwerking in deze is goed, echter ik vraag mij af of er sprake is van overeenkomstig doelstelling van DB (o.a. zien en verspreiden van info met betrekking tot zeldzaamheden) en van waarneming.nl (verzamelen en bekendmaken van waarnemingen in algemene zin) en of door het verschil in doelstelling tot één oplossing gekomen kan worden waarbij DB én waarneming.nl tevreden zijn.
Just my thoughts.

Je bent niet ingelogd, je moet ingelogd zijn om reacties te plaatsen.