Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...
Recente CDNA-besluiten

Op zaterdag 11 januari 2014 hield de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) haar wintervergadering. Hierop is Sander Bot als CDNA-lid geïnstalleerd. Hij is de opvolger van Dick Groenendijk die na twee volle termijnen afscheid heeft genomen (Nils van Duivendijk heeft al eerder de rol van Dick als voorzitter overgenomen). Dick is hartelijk bedankt voor zijn bewezen diensten. In augustus 2014 zal Arend Wassink na twee volle termijnen afzwaaien. Als opvolger is Ies Meulmeester benaderd. Hij zal op de volgende vergadering (in de zomer van 2014) worden geïnstalleerd.

De Westelijke Rosse Waaierstaart Cercotrichas galactotes galactotes bij Camperduin, Noord-Holland, op 25-27 september 2013 (cf Dutch Birding 35: 380384, 2013) is als nieuwe soort (en ondersoort) voor Nederland bekrachtigd.

De Kumliens Meeuw Larus glaucoides kumlieni van Terschelling, Friesland, op 30 januari 2005 is opnieuw bekeken om te bepalen of het geval moet herrouleren. De conclusie is dat er op de foto's diagnostische kenmerken zichtbaar zijn en dat het geval dus niet wordt herzien.

Naar aanleiding van een recent verschenen artikel van Lars Svensson (Br Birds 106: 651-668, 2013) over taxonomie en determinatie van baardgrasmussen (Westelijke Baardgrasmus S inornata (inclusief iberiae), Balkanbaardgrasmus S cantillans (inclusief albistriata) en Moltoni's Baardgrasmus S subalpina; cf Dutch Birding 36: 40-42, 2014)), heeft de CDNA besloten alle gevallen te laten herrouleren. Tevens gaan alle gevallen van Provençaalse Grasmus S undata herrouleren om te beoordelen welke op ondersoort zijn te aanvaarden.

Op basis van een recent artikel over de taxonomie van braamsluipers (ondersoorten van Braamsluiper S curruca en Humes Braamsluiper S althaea) zullen gevallen waarvan DNA beschikbaar is (opnieuw) in roulatie gaan (Mol Phylogenet Evol 67: 72-85, 2013; cf Dutch Birding 36: 40-42, 2014).

Vanwege de hoge aantallen Grote Kruisbekken Loxia pytyopsittacus in het najaar van 2013 en de winter van 2013/14 is overwogen om de criteria voor deze periode te versoepelen. Besloten is om dat niet te doen en waarnemers wordt gevraagd om waarnemingen met een zo uitgebreid mogelijke documentatie in te dienen.

De CDNA onderzoekt of een recent gepubliceerde methode om boompiepers Anthus trivialis/hodgsoni op geluid te determineren dermate betrouwbaar is dat deze door de CDNA kan worden gebruikt.

Er is gesproken hoe om te gaan met elders geherintroduceerde soorten. Voorbeelden zijn Lammergier Gypaetus barbatus (meerdere gevallen van projectvogels uit de Alpen) en Heremietibis Geronticus eremita (twee vogels in Groningen in de winter van 2013/14 uit een herintroductieprogramma in Oostenrijk). De CDNA heeft besloten om hier vooralsnog geen beleid op te maken.

De CDNA zal terughoudend om blijven gaan met 'social media'. Wel zullen er nieuwsberichten via de Dutch Birding-site verspreid gaan worden. Deze berichten kunnen dan ook via de Twitter-account van Dutch Avifauna worden verspreid.

Willem van Rijswijk & Nils van Duivendijk

6288 views

Reacties:

reactie
Door: Jan van der Laan, woensdag 23 april 2014 16:21
Dat jullie terughoudend zullen zijn op de social media lijkt me logisch. Toch zou ik het toejuichen als commissieleden zich wat meer lieten gelden tijdens lopende ID-vraagstukken - dus vogels die op een bepaald moment worden waargenomen en nog niet weg zijn en waar over de ID nog gediscussieerd wordt.

Je bent niet ingelogd, je moet ingelogd zijn om reacties te plaatsen.