Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...
Dutch Birding-vogeldag grensverleggend

De Dutch Birding-vogeldag op zaterdag 17 januari 2009 in Lunteren, Gelderland, is succesvol verlopen. Gijsbert van der Bent kreeg voor het eerst in zijn lange carrière als DBA-voorzitter een substantiële hoeveelheid tijd toebedeeld in het dagprogramma. Om de ontwikkelingen binnen de DBA te schetsen bijvoorbeeld. De kwaliteit van het tijdschrift Dutch Birding, de (nieuwe!) website en de nieuwe vogelinformatiesystemen is verzekerd, en financieel staat de stichting er goed voor. De ontwikkeling van het ledenbestand vraagt echter de aandacht. Terwijl het aantal bezoekers aan de website www.dutchbirding.nl maar blijft stijgen, daalt het abonneebestand langzaam maar gestaag. Het bestuur breekt zich het hoofd hoe deze ontwikkeling te keren. Juist een kwalitatief hoogwaardig papieren medium als Dutch Birding, met duiding, analyse en synthese, verdient een hoog abonneebestand.
Gelukkig heeft de DBA geen moeite om medewerkers te krijgen. Drie van hen werden op de vogeldag verrast met de hoogste DBA-onderscheiding, de Gouden Ross' Meeuw: Ruud van Dongen en Peter de Rouw voor hun ijzeren discipline gedurende de 22 jaar (!) dat zij de rubriek Recente Meldingen verzorgden, en 'onze man in België' Gerald Driessens voor 23 jaar (!) de rubriek Recente Meldingen België. Net nu België overspoeld wordt met mega's houdt deze rubriek op te bestaan...
Topjaarlijster en weblogger Alwin Borhem werd verblijd met de Jan Wierda-trofee, voor ten minste 336 en mogelijk zelfs 339 soorten (drie soorten wachten nog op een CDNA-oordeel) in 2008, wat een evenaring zou zijn van het record van Jan Wierda in 2000. In tegenstelling tot Jan en de topjaarlijster van 2007 Peter de Vries wil Alwin in 2009 direct doorstomen.

Hal met publiek

Even gezellig bijpraten in de hal tussen de stands.


Er waren twee zeer inspirerende lezingen van Martin Garner. Vorig jaar is van zijn hand het boek Frontiers of birding verschenen. Martin is niet snel tevreden in het veld. Als hij een vogel ziet dan wil hij ook weten waar die vandaan komt. Niet alleen bij zeldzame vogels maar ook bij soorten als Vink Fringilla coelebs en Merel Turdus merula. Hij probeerde de aanwezige twitchers klaar te stomen voor grensverleggend vogelen en dat lukte goed. 'Are you ready for it?'. 'Yes, we are!', want de komende tijd zal er ongetwijfeld goed gelet worden op zeldzame ondersoorten van Eider Somateria mollissima, Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis, Smelleken Falco columbarius en Blauwe Kiekendief Circus cyaneus en op zeer lastige vogels als onvolwassen Amerikaanse Zee-eend Melanitta americana (let op de vorm van de 'coupe' achter in de nek) en Yelkouanpijlstormvogel Puffinus yelkouan (tilt de kop op in vlucht). De kwaliteit van voordracht was wat we van een dominee hadden verwacht: uitstekend. De goede interactie met de zaal had Martin zelf als zeer positief ervaren.
Gelukkig ontbrak Wim Wiegant niet op de vogeldag, al was er dan geen jaaroverzicht. Ook in zijn lezing die hij samen met Wim Janssen had opgezet over 'de psychologie van de foute determinatie' werden grenzen verlegd want zelden zal de werking van onze hersenen onderwerp zijn geweest op een Dutch Birding-vogeldag. Wim benoemde allerlei processen die leiden tot een al dan niet foute determinatie. Conclusie: blijf vooral goed kijken, check en dubbelcheck, hoed je voor tunnelvisie en laat je door niemand gek maken. Zeker niet door gezaghebbende vogelaars.

Wim

Wim Wiegant op zijn praatstoel.


Richard Grimmett van BirdLife International bekende dat hij met enige schroom begon aan zijn lezing: na een dominee en direct na een stand-upcomedian. Hij bracht het er echter goed van af en voor een muisstille zaal gaf hij enkele beklemmende voorbeelden van vogelsoorten die reeds zijn uitgestorven en vogelsoorten die op uitsterven staan. BirdLife kent het zogenaamde PEP (Preventing Extinctions Programme). Zo wordt dit jaar een laatste poging gewaagd om Dunbekwulpen Numenius tenuirostris te vinden. Het gezamenlijke fonds van Vogelbescherming Nederland en de Dutch Birding Association steunt de komende jaren onderzoek en beschermingsmaatregelen van BirdLife voor de sterk bedreigde Lepelbekstrandloper Eurynorhynchus pygmeus, waarvan mogelijk nog maar een paar 100 exemplaren rondvliegen. De gekende overwinteringsgebieden in Zuidoost-Azië staan onder enorme druk, en op de broedgebieden moet de steeds zeldzamer wordende steltloper naast alle gebruikelijke gevaren ook steeds fanatiekere verzamelaars en eierverzamelaars het hoofd zien te bieden. Op onze website en in Dutch Birding zal de komende drie jaar regelmatig bericht worden over de behaalde resultaten van teams die met monitoring en bescherming van deze zeer aansprekende soort bezig zijn.
De eerder geplande lezing van René Pop over Mongolië ging door omstandigheden niet door, terwijl de aangekondigde terugblik op 30 jaar Dutch Birding van Hans ter Haar wegens ziekte op het laatste moment moest worden afgeblazen. Beide lezingen houden we nog te goed. Wereldreiziger, marathonschaatser en bergbeklimmer Otto Plantema zorgde voor een waardig slotakkoord, met beelden van extreme vogelwerelden (het hooggebergte, Antarctica, subantarctische eilanden en Nieuw-Guinea). Heel beeldend maakte hij duidelijk dat je voor het zien (en fotograferen) van de meest aansprekende, meest bizarre en allermooiste soorten op aarde soms heel wat ontberingen moet doorstaan. Hij sprak alsof hij daar zelf in Lunteren pas achter kwam...
De dag viel samen met de belangrijke midwintertelling van SOVON, waardoor het aantal 'laatkomers' (die eerst geteld hadden) substantieel was en waardoor we waarschijnlijk ook bezoekers hebben gemist. Puntje van aandacht voor de volgende keren, want in het bijzonder goed geoutilleerde congrescentrum De Werelt was naast de aanwezige c 300 bezoekers nog best plaats geweest voor meer.
Bijzonder druk en gezellig was het weer op de vogelaarsbeurs. Het aantal stands in de hal was echter kleiner dan voorgaande jaren. Veel bezoekers misten bijvoorbeeld de stands met tweedehandsboeken, waar je zo lekker kon 'snuffelen'. Dat waren waarschijnlijk typisch gevallen van 'kijken niet kopen', want de keuze van de handelaars in tweedehandsboeken om niet te komen lag vooral aan de abominabele verkopen van de laatste jaren. Natuur & Boek deed zoals altijd wel goede zaken. Ook Martin Garner was kort na zijn eerste lezing, die de aanwezigen goed wakker schudde, verlost van alle 40 exemplaren van 'Frontiers' die hij uit Engeland had meegenomen.
Dat Martin inderdaad van elke vogel wil weten waar deze vandaan komt bleek de volgende zondag, toen hij met zijn echtgenote en enkele DBA-bestuursleden Texel bezocht. Het per se willen zien van de precieze snavelkleur van elke gans die je tegenkomt is een hele opgave als je maar een paar uurtjes hebt op Texel... waar 1000en ganzen op de akkers stonden. Met de Texelse Sneeuwuil Bubo scandiacus was het echtpaar zeer ingenomen.
Voor 2010 staat de Dutch Birding-vogeldag gepland op zaterdag 9 januari. GIJSBERT VAN DER BENT


18442 views

Reacties:


Je bent niet ingelogd, je moet ingelogd zijn om reacties te plaatsen.