Kies Nederlands Switch to English
Roze Spreeuw
Roodkeelnachtegaal
Hoogwoud


Even geduld...
DBA Nieuws

Dutch Birding-webredactie krijgt vorm
Begin 2009 is de geheel vernieuwde website van de DBA gelanceerd. Eén van de speerpunten werd het publiceren van actuele nieuwsberichten op de homepage. Daarnaast was de inzet om in aanvulling op het tijdschrift Dutch Birding beknopte publicaties over vogelen in het West-Palearctische gebied (WP Birding) en daarbuiten (Global Birding) en verhalen uit de oude doos (Goud van Oud) te publiceren. Om structureel vorm te geven aan de gewenste invulling is destijds besloten om een aparte web-redactie op te richten. Ruim een jaar later kunnen wij melden dat deze serieus vorm aan het krijgen is. Ben Wielstra zorgt er al bijna een jaar voor dat de rubrieken WP Birding en Global Birding regelmatig van nieuwe bijdragen worden voorzien. Gijsbert van der Bent draagt zorg voor de eindredactie en van hem verwachten we nog wel wat Goud van Oud-verhalen. Recent is Garry Bakker het team komen versterken. De fotoredactie op de website wordt verzorgd door Chris van Rijswijk met assistentie van Menno van Duijn. De webredactie werkt nauw samen met de (kern)redactie van het tijdschrift. Zo kan de webredactie optimaal profiteren van de bij de kernredactie aanwezige kennis en uitgebreide netwerk en de redactie kan op haar beurt in toenemende gebruik gaan maken van (uitwisseling met de) 'nieuwe' media.

Dutch Birding-vogeldag maart 2010
Op 20 maart 2010 vond de uitgestelde Dutch Birding-vogeldag plaats, opnieuw in congrescentrum De Werelt in Lunteren, Gelderland. Aftredend voorzitter Gijsbert van der Bent mocht voor het laatst achter de katheder plaats nemen en had voor de gelegenheid wat meer spreektijd gekregen. Kort werd ingegaan op de ornithologische hoogtepunten van 2009 en de vliegende start van 2010, de ontwikkelingen binnen de DBA, Dutch Birding en de website en de uitkomsten van de enquête onder de DBA-begunstigers. Een speciaal woord van dank was er voor Jeannette Admiraal, die de ledenadministratie na 13 jaar heeft overgedragen aan haar opvolger Gerald Oreel, en voor echtgenoot Theo Admiraal, die 13 jaar penningmeester is geweest. De 'paar jaartjes die zo leuk staan op je CV' zijn in het geval van Gijsbert 17 volle jaren geworden, waarop hij in Lunteren al met enige weemoed terugblikte.
De 'Lister of the Year-trofee' heeft zijn eindbestemming gevonden: jaarlijster Alwin Borhem (in 2009 opnieuw 336 soorten). De criteria om in aanmerking te komen voor een DBA-award worden nu verruimd. De 'Golden Spoonbill' zal voortaan uitgereikt worden aan iemand die zich in het voorgaande jaar op wat voor manier dan ook heeft onderscheiden in de Dutch Birding-scene, en dat hoeft dus niet meer per se op het gebied van lijstjes te zijn. Vogelaars kunnen zich ook onderscheiden met het Voorspelspel: Michel Veldt en Steven Wytema gingen in op de actuele stand van zaken. Meer dan 200 vogelaars doen hieraan mee, van zeer behoudende tot 'woeste' claimers. Kleinste Strandloper Calidris minutilla is de meest voorspelde soort, gevolgd door Bruine Klauwier Lanius cristatus. Aan de andere kant van het spectrum prijken soorten als Krabplevier Dromas ardeola en Zwarte Arend Aquila verreauxii...
Over de Spoonbill zelf, ofwel Lepelbekstrandloper Eurynorhynchus pygmeus (Spoon-billed Sandpiper) vertelde Gert Ottens van Vogelbescherming Nederland. Deze sterk bedreigde soort is in het kader van het 'Species Champions-programme' geadopteerd door Vogelbescherming Nederland en de DBA. Geld uit het gezamenlijk ingestelde fonds (EUR 5000 per jaar) wordt de komende jaren besteed aan onderzoek en monitoring in de overwinteringsgebieden. Hoewel af en toe op nieuwe plekken enkele exemplaren opduiken staan de gekende belangrijke getijdengebieden allemaal onder druk. Alle plagen van Egypte komen over deze soort; ze verdwijnen nog regelmatig in de pot, en omdat de soort op de rand van uitsterven staat liggen er bovendien verzamelaars op de loer.
De buitenlandse gast dit jaar was de Siciliaan Andrea Corso. Allemaal Helgolandjes: daar leken de eilandjes waar Corso in de ochtend en in de middag over vertelde nog het meest op. Gelegen in de zee tussen Noord-Afrika en Sicilië krijgen de piepkleine Italiaanse eilandjes Lampedusa, Linosa en Pantelleria in de trektijd regelmatig te maken met enorme 'falls' van zangvogels. Voor wie zich wil verdiepen in de determinatie van bijvoorbeeld 'bonte' vliegenvangers Ficedula en 'baardgrasmussen' Sylvia cantillans zijn deze eilandjes ideaal. Maar ook voor wie graag meer dan 13 000 Paapjes Saxicola rubetra op een dag wil zien!
Het exotische onderwerp dit jaar was Panama. Roef Mulder en Enno Ebels hadden daar in juni 2009 een indrukwekkend aantal soorten opgerold, waarvan een al even indrukwekkend aantal op fraaie wijze op de gevoelige plaat was vastgelegd; met de nadruk op vogels met 'ant' (mier) in de naam, die op een of andere manier iedereen erg aan leken te spreken.
Wel of geen ring, ontsnapt of wild, terecht of onterecht op je/de lijst? Er zijn weinig zaken die de gemoederen in DBA-land meer bezighouden dan de 'escape'-problematiek. Begrijpelijk, in een tijd waarin alles gehouden mag worden en alles ook daadwerkelijk gehouden en gekweekt wordt, van Brilzee-eend Melanitta perspicillata tot Haakbek Pinicola enucleator. De hoofdact van de dag, het duo Wim Wiegant en Max Berlijn, ging de gevoelige materie op geheel eigen wijze te lijf. Het publiek kon met behulp van groene, oranje en rode kaarten stemmen op stellingen als 'Staat de Jufferkraan¬vogel Grus virgo terecht op de Nederlandse lijst?' of 'Moet Arnoud van den Berg van de Nederlandse lijst?'. Over de uitslagen wordt nog gecorrespondeerd.
Na de middagpauze was er een apart intermezzo vanwege het aftreden van de voorzitter en de penningmeester. Adjunct-hoofdredacteur Enno Ebels ontpopte zich ook nog als een begenadigd spreker met zijn dankwoord aan beide oudgedienden. De 'Job Cohen en Wouter Bos' van de DBA ondergingen de lofuitingen geroerd en kregen en plein public de Gouden Ross' Meeuw opgespeld. De vrijgekomen functie van penningmeester is inmiddels ingevuld (Thierry Jansen) en op 20 mei jl heeft Arjan van Egmond de voorzittershamer officieel overgenomen.
Het was tussen de bedrijven door goed toeven bij de stands in de foyer en aan de tap van De Werelt. De Dutch Birding-dag blijft een ideale gelegenheid om de boekenkast een injectie te geven en/of om je te oriënteren op nieuwe vogelreisbestemmingen.
Met lekker vogelweer en opvallend veel vogelaars op vakantie kon de opkomst gelukkig nog gemiddeld genoemd worden. Het zou echter mooi zijn als volgende edities een paar 100 man meer zouden trekken... Aan het programma voor volgend jaar wordt al weer druk gewerkt.

Dutch Birding-vogel(lang)weekend op Texel in oktober 2010
De traditionele jaarlijkse samenkomst op het befaamde zeldzaamhedeneiland Texel, Noord-Holland, vindt in 2010 plaats van vrijdag 8 oktober tot en met maandag 11 oktober. Iedereen is uitgenodigd om gedurende dit lange weekend het eiland uit te kammen. Voor accommodatie dient men zelf te zorgen. Voor de vrijdag-, zaterdag- en zondagavond is voorzien in een lezingenprogramma met waarnemingenlog vooraf, in de bekende locatie Het Eierlandse Huis in De Cocksdorp. In samenwerking met het Vogelinformatiecentrum Texel van Marc Plomp zal er meer inhoud aan het (avond)programma worden gegeven. Te denken valt aan een kijkershow en een gezamenlijk buffet voorafgaand aan een lezing. Wordt vervolgd.
Zoals gebruikelijk is de uitspanning bij camping De Robbenjager het DBA-hoofdkwartier gedurende het lange weekend. Hier zal een bescheiden informatiestand worden opgericht en is voor de bezoekende vogelaars een pc aanwezig. Uiteraard kan men er terecht voor lekkere koffie (met likeurtje en room) en nog veel meer ter versterking van de inwendige vogelaar.

Toelichting jaarcijfers DBA
Tijdens een vergadering in april 2010 heeft het bestuur van de DBA de jaarcijfers over het jaar 2009 en de begroting voor het jaar 2010 besproken en vastgesteld. Voor Theo Admiraal als (inmiddels) oud-penningmeester was dit - na vele jaren - de laatste keer dat hij de jaarcijfers heeft opgesteld. Thierry Jansen zal dit als huidige penningmeester voortaan verzorgen. Het afgelopen jaar heeft het bestuur een kascontrolecommissie aangesteld, bestaande uit Gerard Steinhaus en Kees Tiemstra. Beiden hebben de jaarcijfers en de boekhouding beoordeeld en hebben aan het bestuur een positief advies uitgebracht.
Uit de jaarcijfers 2009 blijkt dat de inkomsten en uitgaven elkaar in balans hebben gehouden en dat de financiële positie van de Stichting Dutch Birding Asso¬ciation gezond is. Dit is in lijn met de situatie in afgelopen jaren en wordt ook voor 2010 verwacht. Naast weggevallen inkomsten uit de (niet meer bestaande) 0900-vogellijn zijn de productiekosten van Dutch Birding teruggedrongen, zonder daarbij in te leveren op de kwaliteit. De 'gezonde positie' wil zeggen dat het bestuur een financiële reserve kan aanhouden voor het opvangen van de exploitatiekosten van Dutch Birding voor één jaargang. Hoewel er geen directe aanleiding is tot bezorgdheid zal het bestuur (ook) in de komende jaren de financiële positie scherp in de gaten houden en indien nodig maatregelen treffen.
Het bestuur bedankt Theo Admiraal, Gerard Steinhaus en Kees Tiemstra hartelijk voor hun inspanningen. B

BESTUUR DBA & REDACTIE DUTCH BIRDING

14167 views

Reacties:

reactie
Door: Leo Heemskerk, dinsdag 8 juni 2010 22:01
Arjan gefeliciteerd met je nieuwe functie en succes de komende jaren.
reactie
Door: Luuk Punt, woensdag 9 juni 2010 18:44
Ik sluit me graag bij Leo aan, van harte Arjan!

Je bent niet ingelogd, je moet ingelogd zijn om reacties te plaatsen.