Kies Nederlands Switch to English
Rose-coloured Starling
Siberian Rubythroat
Hoogwoud


Even geduld...
De Dutch Birding-vogellijn; een tijd van komen en gaan

Welke rechtgeaarde Dutch Birder kent 'hem' niet, en wie heeft ´hem´ nog nooit gebeld? Zijn faam was groot, maar aan alles komt een eind: de Dutch Birding-vogellijn. Om te zorgen dat het laatste vogelnieuws zo snel mogelijk bij de vogelaars terecht komt heeft de Dutch Birding Association steevast de modernste technieken toegepast. Die techniek was in het begin (1979) alleen de drukpers en de telefoon. Het antwoordapparaat met ingesproken bandje op een gewone telefoonlijn was begin jaren tachtig al een hele revolutie. Een hele generatie vogelaars is er mee opgegroeid. Met de introductie van een betaal/06-nummer werd de vogellijn een belangrijke inkomstenbron voor de DBA. Het blad Dutch Birding kon dankzij de onverwacht hoge maar zeer welkome inkomsten van de vogellijn evolueren van een zwart-wit kwartaalblad tot een full-colour tweemaandelijks journal, zonder dat daarvoor aan de abonnees de hoofdprijs gevraagd hoefde te worden.
Nu de techniek zodanig is voortgeschreden dat iedereen, op elk moment en vanaf welke locatie dan ook toegang heeft tot het allerlaatste vogelnieuws hebben we ons moeten beraden over het al of niet in stand houden van de Dutch Birding-vogellijn en alles was daar omheen hangt. De kosten die de DBA moet maken om 0900-BIRDING in stand te houden zijn al enige tijd hoger dan de inkomsten. Als was gebleken dat de vogellijn voor grote groepen vogelaars nog steeds een onmisbare informatiebron was, hadden we ondanks de kosten de inmiddels archaïsche maar nog steeds zeer solide constructie in stand gehouden. Het aantal bellers naar de vogellijn is echter afgenomen tot bijna nul, zodat de tijd is gekomen om definitief afscheid te nemen van een instituut dat ons jarenlang trouwe dienst heeft bewezen maar door de moderne techniek is achterhaald.
Het definitieve stopzetten van de vogellijn zal in het derde kwartaal gebeuren. We houden jullie op de hoogte van de exacte datum op de website en in Dutch Birding. Na het afsluiten van 0900-BIRDING zal nog twee maanden lang zal een boodschap en doorverwijzing naar de website te horen zijn. De Dutch Birding inspreeklijn (010-4281212) blijft gewoon bestaan! Hier kan iedereen nog steeds zijn/haar waarnemingen blijven inspreken. De ´vogellijnbeheerders´ zullen ervoor zorgen dat de ingesproken interessante waarnemingen zo snel mogelijk worden gecheckt en via de nieuwe systemen worden doorgezet.
Belangrijk voor die vogelaars die voor de bezemwagen uitrijden en nog op de oude manier doorpiepen: deze mogelijkheid komt met het opheffen van de technisch hiermee verweven 0900-BIRDING-constructie te vervallen! Het zelf doorgeven van interessante waarnemingen door DBAlerts-leden kan voortaan alleen nog via de website www.dutchbirdalerts.nl of de nieuwste opties op uw PDA/Smartphone (zie hiervoor onder meer http://www.dutchbirdalerts.nl/news.action?id=41).
HET BESTUUR

17958 views

Comments:


You are not logged in, you must be logged in to post comments.